Cs:Tag:place=suburb

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = suburb
Place-suburb.png
Popis
Část města se svým vlastním názvem a často svou vlastní identitou. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Místa
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Značku place=suburb použijte pro označení velké oblasti města (place=town nebo place=city) s vlastním názvem a identitou. Tyto části města, mohou mít nejasné hranice, mohou se překrývat s jinými částmi města a často se nejlépe mapují pouze uzlem.

Pro další menší oblasti uvnitř části města se obvykle používá značka place=neighbourhood. Je-li to potřeba, pak se dá použít i place=quarter pro oblast velkého města, která je menší než část města place=suburb a větší než place=neighbourhood.

Poznámky

  • Použití termínu suburb v OSM je jiné než v severoamerické angličtině, kde to znamená předměstí - "oblast, často sloužící k bydlení, mimo střed města". Často jsou tato předměstí jasně odlišená sídla a budou značena jako place=village, place=town, nebo place=city, v závislosti třeba na počtu obyvatel.
  • Klasifikace oblasti jako suburb je založena na její velikosti a poloze, spíše než nějakými náznaky z jejího jména. Například oblast  Lake City(en) v Seattlu (node 150938688) má být označna jako suburb a nikoliv jako city, jelikož se jedná o velkou oblast uvnitř velkého města.

Jak mapovat

Umístěte uzel na střed části města a označte ho place=suburb a pojmenujte značkou name=*. Alternativně můžete zakreslit jako plochu, pokud jsou hranice jasně definované.

Vyhněte se

Někteří mappeři jsou názoru, že oblasti ve městě by se neměly značit značkami place=town, place=village nebo place=hamlet a že tyto značky by se měly používat jen pro jasně definovaná sídla. Ovšem nejedná se o univerzálně přijímanou zvyklost.

Za situace, kdy se dvě města začnou prolínat, může být vhodné je obě označit jako město, pokud mají oddělené administrativní struktury.

Viz také

  • place=neighbourhood pro konkrétní oblast uvnitř place=suburb
  • place=quarter pro oblasti menší než place=suburb a větší než place=neighbourhood
  • is_in=* - hierarchicky popisuje, kde je část města umístěna. Tato značka není potřeba pokud město, ve kterém část města je, má definované hraniční cesty (viz place=*). Pro část města se může značka is_in=* hodit, aby sdělila, že část města 'patří' k městu, které třeba nemusí být tím nejbližším. Např. část města West Bankis_in:town=*, která sděluje, že je to část města Widnes a nikoliv geograficky bližšího města Runcorn, které leží přes řeku.