Cs:Tag:place=locality

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = locality
Popis
Neobydlené, ale pojmenované místo. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Místa
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Značkou place=locality lze pojmenovat neobydlené místo, které není spojeno s žádným jiným mapovým prvkem, který by šel označit značkou. Pro obydlená místa se podívejte na place=*. U jména, které je asociováno s nějakým přírodním nebo reálným prvkem, je normálně lepší přidat značku name=* k prvku, který tento reálný prvek popisuje. Tak jak se rozšiřuje množina prvků, které mapujeme, měl by se počet place=locality snižovat.

V současné době [počátek 2012] téměř tři čtvrtiny těchto značek pochází ze španělských dat NGBE(es).

Jak mapovat

Umístěte uzel na požadované místo a přidejte značku place=locality spolu se značkou name=* a volitelně také wikipedia=* nebo note=* atd.

Kdy značku nepoužít

Pro definování libovolného prvku, které již má své schéma značení v OpenStreetMap. Například:

Příklady, současné a dřívější