Cs:Tag:leisure=golf_course

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg leisure = golf_course
View of golf hole course.jpg
Popis
Golfové hřiště Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Golf-icon.svg
Vykreslování v OSM Carto plocha
Area golf minigolf.png
Skupina: sporty
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Status: de factoPage for proposal

 Golfové hřiště(en) je místo, kde se hraje golf.

Jak mapovat

Zakreslete plochu plocha okolo pozemku golfového hřiště, nebo umístěte uzel uzel na střed pozemku.

Vhodné kombinace

Podrobnosti na golfovém hřišti

Pro cesty pro golfové vozíky viz diskuse(en).

Klíč Hodnota Prvek Popis Číslo
golf tee plocha uzel Odpaliště - místo, kde hra na jamce začíná. Uvědomte si, že na dané jamce mohou být až čtyři odpaliště, často od sebe významně vzdálené a někdy i blížící se ke greenu z různých směrů. Tato jsou často značeny barvami (nejčastěji modrou, bílou a červenou, ale také zelenou, žlutou a černou) a názvy (Championship, Members, Womens). 1
golf hole cesta Jamka je zakreslována cestou vedoucí podél běžné cesty hry od odpaliště až na green. Cestu k jamce lze také značit značkami ref=*, par=*, handicap=* a name=* dané jamky. Pokud se par či hendikep liší podle polohy odpaliště, pak značte výjimku za dvojtečkou (například par:red=*, pokud je par z červeného odpaliště odlišný od paru jinak barevných odpališť). 10
golf pin uzel Pro umístění jamky. Jelikož to se mění s časem (a někdy i denně), aby se předešlo opotřebování trávy, nedoporučuje se mapovat. Použijte golf=green a zmapujte oblast. 9
golf green plocha Jamkoviště - oblast krátce střižené trávy na hladkém podkladě okolo jamky, zkratka z 'putting green'. 8
golf bunker plocha Písečná překážka, což je prohlubeň zaplněná pískem. Doporučujeme také značit surface=sand nebo natural=sand. Nepoužívejte natural=beach - není to pláž! (značení pro vykreslování) 5
golf fairway plocha Oblast mezi odpalištěm a greenem, kde je tráva rovnoměrně a krátce zastřižena. Nepoužívejte značku landuse=grass, jen aby se to hezky vykreslilo. Použijte surface=grass. 7
golf rough plocha Oblast uvnitř hranic hřiště, kde je tráva delší. 3
golf water_hazard plocha Vodní překážka - obvykle definovaná žlutými kolíky nebo čarami (Pravidlo 26) - Vždy značte části, které jsou naplněny vodou jako natural=water. 2
golf lateral_water_hazard plocha Podélná vodní překážka - obvykle definovaná červenými kolíky nebo čarami (Pravidlo 26) - Pokud je zde voda, vždy ji značte jako natural=water. 6
golf driving_range plocha Cvičná plocha, kde si mohou golfisté cvičit svůj odpal.
golf out_of_bounds cesta Mimo hranice hřiště, obvykle definováno bílými kolíky nebo čarami. 4
golf clubhouse plocha Budova klubovny. Budovu samotnou vždy značte i building=yes.

Golf field 2.svg

Nepoužívejte značku sport=golf ani leisure=pitch spolu s touto značkou a ani s podrobnými značkami!

Nástroje

Podobné značky

Viz také

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!