Cs:Tag:leisure=dog_park

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg leisure = dog_park
DogPark.jpg
Popis
Psí hřiště Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Dog park.svg
Vykreslování v OSM Carto plocha
Leisure dog park 100.png
Skupina: Zvířata
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

 Psí hřiště je park pro psy, kde mohou cvičit nebo si hrát bez vodítka ve vyhrazeném prostoru pod dohledem svých vlastníků.

V mnoha oblastech je třeba mít ve veřejných parcích psy na vodítku. Touto značkou se označují vyhrazené oblasti, kde psi mohou běhat volně. Většinou jsou poblíž parku nebo je to zvlášť označená oblast parku a často je oplocená, aby psi nemohli utéci do většího parku. Bývá zde voda pro psy a také malé plastové sáčky na úklid po psech. Někdy je zde i překážková trať pro psy.

Jak mapovat

Zakreslete plocha plochu hřiště, nebo pokud spěcháte, či nejste schopni zakreslit plochu, přidejte uzel uzel do středu hřiště. Označte uzel, nebo plochu značkou leisure=dog_park.

Vhodné značky

  • barrier=fence – pokud je hřiště obehnáno plotem
  • lit=yes – pokud je plocha v noci osvětlena
  • surface=* – povrch plochy, často grass.

Vykreslování

Openstreetmap Carto

Viz také

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!

V kombinaci s touto značkou by se neměla používat značka landuse=grass. Pro označení povrchu hřiště použijte spíše značku surface=grass.