Cs:Tag:shop=scuba_diving

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg shop = scuba_diving
Paradise Dive Shop.jpg
Popis
Obchod, ve kterém se prodává vybavení pro potápění a/nebo související příslušenství a služby. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Shop-other-16.svg
Skupina: Obchody
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Obchod, ve kterém se prodává vybavení pro potápění a/nebo související příslušenství a služby. Možná i plní lahve a nabízí opravy techniky.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu budovy. Přidejte značku shop=scuba_diving.

Doplňkové značky

Následující značky jsou volitelné, ale lepší je je doplnit:

Obvyklé
  • name=* - název obchodu
  • brand=* - značky, které obchod prodává (více hodnot lze oddělit středníkem)
  • operator=* - osoba nebo společnost, která obchod provozuje
  • addr:*=* - adresa obchodu
  • opening_hours=* - otevírací doba
  • Kontaktní informace: phone=*, fax=*, website=* a email=*
Plnění lahví
Jiné

Ilustrace

Viz také

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!