Cs:Key:survey:date

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg survey:date
SurveyIcon.png
Popis
Datum, kdy byl prvek naposled prozkoumán Show/edit corresponding data item.
Skupina: anotace
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Viz též
Status: používáno

Klíčem survey:date=* můžete sdělit datum, kdy byl uzel, cesta nebo relace naposledy osobně prozkoumána nebo zkontrolována.

Datum by se měl zadávat ve formátu dle standardu  ISO 8601. Tento standard určuje, že datum má být ve tvaru rok → měsíc → den, oddělené pomlčkou (-), např. 1990-12-24 pro 24. prosince 1990 nebo 2022-02-02 pro 2. února 2022.

Tento klíč by se měl používat pouze pokud poskytnutí údaje o datu průzkumu má nějakou hodnotu pro komunitu OSM, například pokud k průzkumu došlo již před delší dobou.

Alternativou ke značce survey:date=* je kombinace značek source=survey + source:date=*.

Viz také

  • start_date=* - pro udání data, kdy byl prvek vytvořen, otevřen nebo byla oficiálně dokončena jeho výstavba.
  • source=* - pro sdělení jakým způsobem byly získány informace o objektu (obzvlášť vhodné pokud je kvalita zdroje nejistá)
  • note=* - pro vytvoření poznámky pro sebe a další mappery
  • fixme=* - pro označení objektů a míst, kterým je potřeba se ještě věnovat.
  • check_date=* - pro udání data, kdy celý objekt nebo jeho specifické značky byly zkontrolovány a ověřeny.