Cs:Tag:leisure=sauna

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg leisure = sauna
Highgrove Sauna.jpg
Popis
Sauna Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Sauna-14.svg
Skupina: volný čas
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de factoPage for proposal

 Sauna je malá místnost nebo domek navržený jako místo, kde lze prožít chvíle v suchém nebo vlhkém horku, nebo podnik, kde je více těchto zařízení.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu budovy. Označte značkou leisure=sauna.

Vhodné kombinace

  • name=* - název
  • addr:*=* Adresa
  • opening_hours=* - otevírací doba, může být užitečná u veřejných saun.
  • fee=* - vstupné
  • access=yes - u veřejných saun, kde platíte vstupné (zřídka zdarma) (výchozí)
  • access=permissive - pro sauny, kde musíte platit pronájem za použití
  • access=private - pro soukromé sauny; třeba pro ty pro hosty tábořiště
  • wheelchair=* - přístupné pro vozíčkáře?

Integrovaná sauna

Značku sauna=yes lze použít, aby bylo zřejmé, že je součástí nějakého jiného zařízení (například fitness centra nebo plovárny).

Viz také

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!