Template:Cs:Map Features:references

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Označení (References)

Používá se k přidání referencí na daný prvek. Tedy zejména jeho označení (kód), na které se odkazují jiné zdroje informací o tomto prvku.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
iata Volena uživatelem uzel cesta plocha  Kód IATA letiště
icao Volena uživatelem uzel cesta plocha  Kód ICAO letiště
int_ref Volena uživatelem uzel cesta plocha Mezinárodní označení (např. mezinárodní silnice E55).
lcn_ref Volena uživatelem cesta Číslo místní cyklotrasy (Local Cycle Network). V ČR se nepoužívá, číslo se píše přímo do ref=*.
loc_ref Volena uživatelem uzel cesta plocha Místní označení.
nat_ref Volena uživatelem uzel cesta plocha Národní označení.
ncn_ref Volena uživatelem cesta Číslo národní cyklotrasy (National Cycle Network). V ČR se nepoužívá, číslo se píše přímo do ref=*.
old_ref Volena uživatelem uzel cesta plocha Historické označení.
rcn_ref Volena uživatelem cesta Číslo regionální cyklotrasy (Regional Cycle Network). V ČR se nepoužívá, číslo se píše přímo do ref=*.
ref Volena uživatelem uzel cesta plocha relace Základní reference. Nejčastěji používané označení prvku (například číslo silnice, číslo turistického rozcestníku, číslo želeniční zastávky nebo přejezdu).
reg_ref Volena uživatelem uzel cesta plocha Regionální označení.
source_ref Volena uživatelem uzel cesta plocha Odkaz ve formátu URI na použitý zdroj nebo odkaz na jiný zdroj informací o objektu.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.