Cs:Tag:place=region

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = region
ChileRegionAtacama.png
Popis
Kraj Edit or translate this description.
Skupina: Místa
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: používáno

information sign

Tato stránka popisující značku (tag) je pahýl(en). Můžete pomoci OpenStreetMap a rozšířit ji.
Podívejte se pro inspiraci na podobné stránky: railway=tram, waterway=dock.

Tato značka je z nejstarších dob OpenStreetMap a podle mých znalostí nikdy nebyla formálně definována. Není mi jasné, zda je to obecná značka pro geografické nebo historické oblasti s nejasnými hranicemi nebo pro jasně určené administrativní oblasti (s konkrétními hranicemi) v některých zemích. Pokud tuto značku používáte, pak zde napište, jak ji používáte, abychom ji v budoucnu mohli definovat. MikeCollinson(en) 13:27, 21. května 2009 (UTC)


Podle mě se používá v Openstreetbrowser(en) k vykreslení názvů regionů (např. hrabství). Použil jsem ji v Chorvatsku pro pojmenování admin_level=4, counties. Můžete ji vidět zde(en) -- Mvrban(en) 19:07, 31. října 2009 (UTC)

Já jsem ji použil k popisu oblasti bez jakéhokoliv politického významu souvisejícího s admin_level=*, ale je částí oblasti s admin_level=6: https://www.openstreetmap.org/browse/way/74607493

Ovšem, podle mého názoru lze place=region také použít pro oblasti, které překračují hranice admin_level=*, dokonce i admin_level=2. Příkladem může být Tyrolsko na Wikipedii, které leží v Rakousku i Itálii. --OSMfan 11:31, 27. srpen 2010 (BST)

Já jsem ji použil pro The Triangle a The Triad, kde obě oblasti obsahují několik měst a mají nejasné hranice, protože žádná jiná značka place=* se nezdála vhodná. Rozumně mi zní vykreslování podle značky population=*, ale nejsem si jist jak cizinci budou rozeznávat názvy. --Yotann (talk) 21:26, 9. července 2013 (UTC)

Nedávno jsem narazil na problém s touto značkou. Viz tuto sadu změn. Někdo tuto značku použil pro označení oblasti bez pořádné definice a to vedlo k tomu, že se vykreslila i v úrovních, kde ani nebyly vidět města. --Arunmozhi (talk(en)) 10:49, 30. května 2014 (UTC)

Vykreslování mohlo být misdiagionised???. --Arunmozhi (talk(en)) 11:34, 31. května 2014 (UTC)

Použití v Česku

V Česku se touto značkou značí  kraje = NUTS 3 (Region) což souvisí s admin_level=6.

Vykreslování