Uk:Tag:place=region

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = region
ChileRegionAtacama.png
Опис
Використовується як досить широке тлумачення географічних чи історичних районів без чітких меж, так і для окремих адміністративних районів (з певними межами) у деяких країнах. Edit or translate this description.
Група: Місця
Застосовується до цих елементів
точки не можна позначати цим теґомлінії не можна позначати цим теґомполігони не можна позначати цим теґомзв’язки не можна позначати цим теґом
Використовується разом з
Статус: не визначено

Натомість створіть зв'язок з наступними теґами (як мінімум):

У більшості випадків, не треба додавати будь-яких теґів до ліній (з роллю "outer"), що є частиною цього зв’язку. Використання цього теґу є зайвим, однак ці домовленості можуть змінитися в майбутньому. Зараз і до встановлення формальної домовленості, використання цього теґу повинно обмежуватися лише редагуваннями історичних об’єктів.

Звіряйтесь з відповідними значеннями admin_level=* для країни, в якій відбувається мапінг, див boundary=administrative.


Значення place=region використовувалось для широкого тлумачення як географічних, так і історичних територій без чітко визначених меж, так і для явного позначення адміністративного підпорядкування в деяких країнах.

Цей теґ використовувався в рані часи OpenStreetMap, ним позначались різноманітні лінії, але він так і не дістав визнання серед користувачів даних.

Він був використаний для опису територій без якогось явного стосунку до політично-адміністративного поділу та зв'язку з admin_level=*, яка є частиною іншої адміністративно-територіальної одиниць з admin_level=6: https://www.openstreetmap.org/browse/way/74607493

Його було застосовано до The Triangle та The Triad, обидва вони охоплюють кілька міст і мають неоднозначні межі, оскільки жодне інше значення place=* не здавалося доречним. Показ цих об’єктів, відповідно до кількості населення (population=*) можливо здавався авторам більш прийнятним, оскільки немісцеві не відрізняють ці назви.

В Чеській республіці його використовують для позначення Краю ( Kraj = NUTS 3) для яких також застосовується admin_level=6.