Template:Cs:Map Features:annotation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Poznámky (Annotation)

Klíče poskytující další informace o hodnotách značek pro ostatní uživatele vytvářející mapy a někdy i pro koncové uživatele mapy. Více informací najdete na stránce Anotace.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
attribution volena uživatelem uzel cesta plocha relation Popis větší sady dat, ze kterých se čerpaly informace pro zakreslení objektů. Např.: ČÚZK, Dibavod. Zastaralá značka.
comment volena uživatelem uzel cesta plocha relation Poznámka. Obvykle se pojí se sadou změn, kde ostatním uživatelům tvořícím mapu vysvětluje důvody provedených změn. Viz také note=* pro uzly, cesty a relace.
description volena uživatelem uzel cesta plocha relation Popis. Přidává další textové informace o objektu, které mohou být zobrazeny uživateli třeba při vyhledávání nebo zobrazením vyskakovacích popisků na mapě.
email e-mailová adresa uzel cesta plocha relation E-mail související s objektem. Můžete použít i značku contact:email=*.
fax tel. číslo ve formátu +420 nnnnnnnnn uzel cesta plocha relation Faxové číslo související s objektem. Můžete použít i značku contact:fax=*.
fixme volena uživatelem uzel cesta plocha relation Poznámka pro autora a další uživatele informující o tom, že mapa (možná) obsahuje chybu. Text obsahuje popis chyby. Například fixme=continue znamená, že cesta pokračuje ve skutečnosti dále, ale není zmapována.
image URL uzel cesta plocha relation Odkaz na fotografii objektu.
Pokud chcete odkázat na fotografii, podle které jste objekt vytvářeli, pak použijte klíč source_ref=*.
note volena uživatelem uzel cesta plocha relation Poznámka. Klíč, který slouží k zapsání poznámek pro vás nebo pro další uživatele.
phone tel. číslo ve formátu +420 nnnnnnnnn uzel cesta plocha relation Telefonní číslo související s objektem. Můžete použít i značku contact:phone=*.
source volena uživatelem uzel cesta plocha relation Popisuje zdroj, ze kterého pochází informace pro mapování. Často používané hodnoty jsou níže.
source extrapolation uzel cesta plocha relation Rozšíření informace odhadem podle nějakého dobrého zdroje.
source historical uzel cesta plocha relation Historická mapa/dokument, kterému vypršela autorská práva (v ČR se jedná o mapy, kde již uběhlo 70 let od smrti posledního autora).
source image uzel cesta plocha relation Zdrojem byla fotografie nebo video.
source knowledge uzel cesta plocha relation Informace pochází ze znalosti lokality nebo je obecně známa.
source survey uzel cesta plocha relation Záznam prošlé trasy z GPS přijímače nebo jiný druh místního průzkumu. Doporučuje se doplnit, kdy byl průzkum proveden, značkou survey:date=RRRR-MM-DD.
source voice uzel cesta plocha relation Hlasová nahrávka, např. z diktafonu.
source:name volena uživatelem uzel cesta plocha relation Zdroj použitý pro zjištění názvu (např. názvu ulice).
source:ref volena uživatelem uzel cesta plocha relation Zdroj použitý pro zjištění značení (např. čísla silnice).
source_ref volena uživatelem uzel cesta plocha relation Odkaz na použitý zdroj dat. Buď ve formátu URI, nebo jiný odkaz. Např. odkaz na leteckou fotografii.
todo volena uživatelem uzel cesta plocha relation Poznámka pro další uživatele vytvářející mapu popisující, jak je možno daný objekt dále vylepšit. Doporučuje se spíše použít značku fixme=*.
url URL uzel cesta plocha relation URL související s objektem. Tuto značku nepoužívejte, pokud existuje vhodnější alternativa např. website=*, image=* nebo wikipedia=*.
website URL uzel cesta plocha relation Oficiální internetové stránky objektu. Můžete použít i značku contact:website=*.
wikipedia jazyk:název článku uzel cesta plocha relation Název článku na Wikipedii související s objektem, ve formátu jazyk:název článku, např. cs:Budvar.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.