Template:Fi:Map Features:annotation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Huomautukset ja lähteet

Kartalle lisättyihin tietoihin on suotavaa merkata käytetty lähde, oli se sitten oma tutkimustyösi tai vapaista landsat-kuvista piirtäminen. source=* -tagia voi käyttää useampien lähteiden erittelyyn, esimerkiksi muodossa source:name=survey kohteen nimelle ja source:location=yahoo sijainnille. Myös useampien arvojen listaaminen on mahdollista puolipisteellä eroteltuna, esim source=survey;image jos ole paitsi käynyt paikan päällä mittaamassa, myös parantanut tulosta vertaamalla havaintojasi ilmakuvaan.

Key Value Element Comment Rendering Photo
attribution User defined node way area relation Attribution to originator if required
comment User defined node way area relation Comment. Usually a description of a changeset primarily for other mappers. See note=* for nodes, ways and relations.
description User defined node way area relation Hyödyllinen kohteen kuvaus, joka voitaisiin näyttää kartan käyttäjälle haluttaessa - toistaiseksi mikään ei tue tällaista.
email User defined node way area relation E-Mail address associated with an object
fax User defined node way area relation Fax number associated with an object
fixme User defined node way area relation Huomautus tiedossa olevasta virheestä, joka vaatii korjausta (esim. tiet, joita ei ole kartoitettu loppuun asti).
image URL node way area relation Viite kuvaan tästä kohteesta. Käytä source=image -tagia (yhdessä source_ref=*-tagin kanssa) viittaamaan kuvaan jota on käytetty tämän karttakohteen luomiseen.
wikimedia_commons File name node way area relation Reference to an image or other media found on Wikimedia Commons
note User defined node way area relation Huomautus tai "muistilappu", joka ei näy kartalla mutta voi olla hyödyksi toisille kartoittajille. (On myös kartta jossa nämä näkyvät, mutta sitä ei ole kuukausiin päivitetty ja kattavuus voi olla rajoittunut Englantiin.)
phone User defined node way area relation Telephone number associated with an object
source User defined node way area relation Indicates the source of some information added to OpenStreetMap.
source extrapolation node way area relation Kohteen tiedot on saatu aiempia tietoja laajentamalla. (Esimerkki: mittasit tien alkupisteen ja suunnan sekä näit sen jatkuvan suorana viivana ainakin x kilometriä: piirrät mittauksesi suuntaisen riittävän pitkän suoran ja merkitset lähteeksi source=extrapolation)
source historical node way area relation Tiedot on kopioitu niin vanhasta kartasta, että sen tekijänoikeus on jo päättynyt. Äärimmäisen harvoin tarpeen tai edes suositeltavaa.
source image node way area relation Photograph or video
source knowledge node way area relation Myös muodoissa source=local knowledge tai source=common knowledge. Tiedät paikallistuntemuksellasi (local knowledge) kohteen ominaisuudet tai ominaisuudet ovat yleisesti tiedossa (common knowledge).
source survey node way area relation Olet käynyt mittaamassa sijainnin (GPS-paikantimella tai muilla keinoin) tai tutkimassa muita ominaisuuksia paikan päällä.
source voice node way area relation Tiedot on saatu ääninauhoituksesta.
source:name User defined node way area relation Mahdollinen erillinen lähde kohteen nimelle.
source:ref User defined node way area relation Reference data source; e.g., for road numbers
source_ref User defined node way area relation Mahdollinen viite, esim. verkko-osoite käyttämääsi lähteeseen.
todo User defined node way area relation A text note to yourself or another mapper describing how the particular element can be improved
url URL node way area relation URL associated with an object. Use more meaningful keys like website=*, image=* or wikipedia=* where applicable!
website URL node way area relation Official website of an object
wikipedia Language and article title node way area relation Linkki Wikipedian artikkeliin.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Suomenkielinen käännös voi muokkailla tässä.