Template:NL:Map Features:annotation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Aantekening (annotatie)

Sommige sleutels worden met de volgende waarden toegestaan.

Sleutel Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto
attribution zelf gedefinieerd node way area relation Toekenning aan de rechthebbende, indien nodig.
comment zelf gedefinieerd node way area relation Opmerking. Gewoonlijk een beschrijving van een wijzigingenset, primair bedoeld voor andere mappers. Bekijk note=* voor knopen, wegen en relaties.
description zelf gedefinieerd node way area relation Tekst die zichtbaar kan worden gemaakt aan de eindgebruiker (bijv. met een zoekmachine of een kaart met pop-ups).
email zelf gedefinieerd node way area relation E-mailadres verbonden aan een object.
fax zelf gedefinieerd node way area relation Faxnummer verbonden aan een object.
fixme zelf gedefinieerd node way area relation Een beschrijving aan jezelf of aan andere mappers over een (mogelijke) fout in de kaart.
image URL node way area relation Verwijzing naar een afbeelding (gebruik de key source_ref=* hieronder als de afbeelding verwijst naar de bron van het element)
wikimedia_commons File name node way area relation Reference to an image or other media found on Wikimedia Commons
note zelf gedefinieerd node way area relation Een Notitie aan jezelf of voor andere mappers.
phone zelf gedefinieerd node way area relation Telefoonnummer verbonden aan een object.
source zelf gedefinieerd node way area relation Geeft de bron aan van informatie die is toegevoegd aan OpenStreetMap.
source extrapolation node way area relation Uitbreiding van informatie aan de hand van een bekende bron.
source historical node way area relation van out-of-copyright kaartmateriaal of andere historische documenten.
source image node way area relation Foto of video.
source knowledge node way area relation Lokale of algemene kennis.
source survey node way area relation Bron is afkomstig van een gpx track of van een ander fysiek onderzoek.
source voice node way area relation Geluidsopname, bijv. met een dictafoon of mobiele telefoon.
source:name zelf gedefinieerd node way area relation Informatie over een gebruikte bron voor name=*, bijv. voor straatnamen.
source:ref zelf gedefinieerd node way area relation Informatie over een gebruikte bron voor ref=*, bijv. voor wegnummering.
source_ref zelf gedefinieerd node way area relation Voor het registeren van de URI, bronvermelding (bijv. Landsat) of een andere verwijzing naar een fysieke bron.
todo zelf gedefinieerd node way area relation Een tekstnotitie aan uzelf of een andere mapper die beschrijft hoe een bepaald element kan worden verbeterd
url URL node way area relation URL verbonden aan een object - Gebruik waar mogelijk een preciezere sleutel zoals website, image of wikipedia !
website URL node way area relation Website verbonden aan een object.
wikipedia URL of titel van artikel node way area relation Wikipedia-artikel verbonden aan een object.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

De Nederlandse vertaling is hier te bewerken.