Cs:Anotace

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Anotace
One example for Součást : Anotace
Popis
Značky poskytující další informace o hodnotách značek pro ostatní uživatele vytvářející mapy a někdy i pro koncové uživatele mapy.
Značky

Značky poskytující další informace o hodnotách značek pro ostatní uživatele vytvářející mapy a někdy i pro koncové uživatele mapy.

Hodnoty

V tabulce jsou uvedeny běžně používané hodnoty:


   

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
attribution volena uživatelem uzel cesta plocha relace Popis větší sady dat, ze kterých se čerpaly informace pro zakreslení objektů. Např.: ČÚZK, Dibavod. Zastaralá značka.
comment volena uživatelem uzel cesta plocha relace Poznámka. Obvykle se pojí se sadou změn, kde ostatním uživatelům tvořícím mapu vysvětluje důvody provedených změn. Viz také note=* pro uzly, cesty a relace.
description volena uživatelem uzel cesta plocha relace Popis. Přidává další textové informace o objektu, které mohou být zobrazeny uživateli třeba při vyhledávání nebo zobrazením vyskakovacích popisků na mapě.
email e-mailová adresa uzel cesta plocha relace E-mail související s objektem. Můžete použít i značku contact:email=*.
fax tel. číslo ve formátu +420 nnnnnnnnn uzel cesta plocha relace Faxové číslo související s objektem. Můžete použít i značku contact:fax=*.
fixme volena uživatelem uzel cesta plocha relace Poznámka pro autora a další uživatele informující o tom, že mapa (možná) obsahuje chybu. Text obsahuje popis chyby. Například fixme=continue znamená, že cesta pokračuje ve skutečnosti dále, ale není zmapována.
image URL uzel cesta plocha relace Odkaz na fotografii objektu.
Pokud chcete odkázat na fotografii, podle které jste objekt vytvářeli, pak použijte klíč source_ref=*.
wikimedia_commons File name uzel cesta plocha relace Reference to an image or other media found on Wikimedia Commons
note volena uživatelem uzel cesta plocha relace Poznámka. Klíč, který slouží k zapsání poznámek pro vás nebo pro další uživatele.
phone tel. číslo ve formátu +420 nnnnnnnnn uzel cesta plocha relace Telefonní číslo související s objektem. Můžete použít i značku contact:phone=*.
source volena uživatelem uzel cesta plocha relace Popisuje zdroj, ze kterého pochází informace pro mapování. Často používané hodnoty jsou níže.
source extrapolation uzel cesta plocha relace Rozšíření informace odhadem podle nějakého dobrého zdroje.
source historical uzel cesta plocha relace Historická mapa/dokument, kterému vypršela autorská práva (v ČR se jedná o mapy, kde již uběhlo 70 let od smrti posledního autora).
source image uzel cesta plocha relace Zdrojem byla fotografie nebo video.
source knowledge uzel cesta plocha relace Informace pochází ze znalosti lokality nebo je obecně známa.
source survey uzel cesta plocha relace Záznam prošlé trasy z GPS přijímače nebo jiný druh místního průzkumu. Doporučuje se doplnit, kdy byl průzkum proveden, značkou survey:date=RRRR-MM-DD.
source voice uzel cesta plocha relace Hlasová nahrávka, např. z diktafonu.
source:name volena uživatelem uzel cesta plocha relace Zdroj použitý pro zjištění názvu (např. názvu ulice).
source:ref volena uživatelem uzel cesta plocha relace Zdroj použitý pro zjištění značení (např. čísla silnice).
source_ref volena uživatelem uzel cesta plocha relace Odkaz na použitý zdroj dat. Buď ve formátu  URI, nebo jiný odkaz. Např. odkaz na leteckou fotografii.
todo volena uživatelem uzel cesta plocha relace Poznámka pro další uživatele vytvářející mapu popisující, jak je možno daný objekt dále vylepšit. Doporučuje se spíše použít značku fixme=*.
url URL uzel cesta plocha relace  URL související s objektem. Tuto značku nepoužívejte, pokud existuje vhodnější alternativa např. website=*, image=* nebo wikipedia=*.
website URL uzel cesta plocha relace Oficiální  internetové stránky objektu. Můžete použít i značku contact:website=*.
wikipedia jazyk:název článku uzel cesta plocha relace Název článku na  Wikipedii související s objektem, ve formátu jazyk:název článku, např. cs:Budvar.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.