Cs:Tag:tourism=gallery

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg tourism = gallery
Malba Buenos Aires.jpg
Popis
Galerie umění. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Gallery-14.svg
Skupina: turistika
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

 Galerie umění (nebo umělecké muzeum) je oblast nebo typicky budova, ve které jsou vystaveny umělecké předměty. Nejčastěji obrazy, sochy nebo fotografie.

Umělecké galerie jsou populární návštěvnické atrakce, jak pro turisty tak pro místní. Tato značka by se měla používat pro jakoukoliv galerii umění otevřenou veřejnosti (za poplatek nebo zdarma), ať už je to tradiční umělecká galerie, současné umění, fotografie nebo jejich směs.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu budovy. Označte značkami tourism=gallery a name=*.

Vhodné kombinace

Pokud chcete poskytnout více informací, přidejte ke značce tourism=gallery tyto značky:

Rozdíl mezi galerií a obchodem s uměním

shop=art - Obchod prodávající umění. Umělecké galerie často prodávají umění, ale není to jejich hlavní zaměření. Rozlišení mezi galerií a obchodem může být těžké. Mnoho obchodů s uměním je pojmenováno jako "galerie", ale jsou to jasně obchody s uměním. Někdy může být místo stylizováno jako umělecká galerie, ale soukromé galerie, které jsou hlavně placeny z prodeje umění mají být stále označeny jako shop=art. Zatímco soukromé galerie s velkou návštěvností a relativně málo častými prodeji (drahého umění) se budou značit jako tourism=gallery.

Rozdíl mezi galerií a muzeem

tourism=museum - Jiné druhy muzeí jako jsou vědecká nebo historická muzea. Uvědomte si, že umělecké galerie mají často v názvu slovo "muzeum". Navzdory tomu, pokud hlavně vystavují umění, měly by být označeny jako tourism=gallery. Značka tourism=museum byla zdokumentována velmi brzy v historii projektu OpenStreetMap, zatímco tato značka tourism=gallery nebyla překvapivě dokumentována až do nedávné doby. Z toho důvodu mnoho dříve značených institucí tourism=museum by mohlo být překlasifikováno na tourism=gallery, ale tento proces bude postupovat pomalu.

Ilustrace

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!