Cs:Key:generator:method

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg generator:method
Huntly Power Station.JPG
Popis
Způsob, jakým je generována energie. Show/edit corresponding data item.
Skupina: energie
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal


generator:source generator:method Popis generator:type
2020 stBN powergensource nuclear.svg

nuclear

fission Generátory využívající štěpení jader atomů k výrobě tepla, páry a poté elektřiny PWR, BWR-1, BWR-6, RBMK-1000, RBMK-1500, VVER, CANDU, CPR-1000, EPR
fusion Generátory využívající jadernou fúzi k produkci tepla a poté elektřiny tokamak, stellarator, ICF, cold-fusion
2020 stBN powergensource wind.svg

wind

wind_turbine Větrná turbína horizontal_axis, vertical_axis
2020 stBN powergensource water.svg

hydro

water-storage Generátor vyrábějící elektřinu turbínami poháněnými vodou z jezera za hrází francis_turbine, kaplan_turbine, pelton_turbine
water-pumped-storage Generátor vyrábějící elektřinu jako generator:method=water-storage a navíc je schopen v případě potřeby čerpat vodu ze spodního do úložného jezera. francis_turbine
run-of-the-river Generátor vyrábějící elektřinu turbínou poháněnou proudem řeky (bez úložné přehrady) francis_turbine, kaplan_turbine, pelton_turbine,hydrodynamic_screw
2020 stBN powergensource water.svg

tidal

barrage  Přílivová elektrárna kaplan_turbine
stream  Energie mořských proudů(en) horizontal_axis, vertical_axis
2020 stBN powergensource water.svg

wave

-  Energie vln(en)
2020 stBN powergensource water.svg

geothermal

-  Geotermální energie steam_turbine, heat_pump
2020 stBN powergensource sun.svg

solar

thermal Generátor produkuje horkou vodu/páru ze sluneční energie steam_turbine, solar_thermal_collector
photovoltaic Generátor vyrábí elektřinu ze sluneční energie solar_photovoltaic_panel
Bahnpirat-power source-coal.svg

coal

combustion  Elektrárna na fosilní paliva(en) steam_generator ,steam_turbine
Bahnpirat-power source-gas.svg

gas

combustion  Plynová elektrárna(en) gas_turbine, combined_cycle, reciprocating_engine, steam_generator, steam_turbine
Bahnpirat-power source-biofuel.svg

biomass

combustion steam_generator ,steam_turbine
gasification  Zplyňování bioreactor
anaerobic_digestion  Anaerobní digesce bioreactor
Bahnpirat-power source-biofuel.svg

biofuel

combustion  Biopalivo reciprocating_engine, steam_generator
Bahnpirat-power source-biofuel.svg

biogas

combustion gas_turbine, reciprocating_engine, steam_generator
Bahnpirat-power source-oil.svg

oil

combustion steam_generator ,steam_turbine
Bahnpirat-power source-oil.svg

diesel

combustion reciprocating_engine, steam_generator
Bahnpirat-power source-oil.svg

gasoline

combustion reciprocating_engine, steam_generator
Bahnpirat-power source-waste.svg

waste

combustion  Spalování reciprocating_engine, steam_generator
gasification  Zplyňování bioreactor

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.

Viz také

Návrh

Power generation refinement(en) - schválený