Cs:Tag:generator:method=combustion

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg generator:method = combustion
USMC-090111-M-1394J-003.jpg
Popis
Spalování Edit or translate this description.
Skupina: Energie
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schváleno

 Elektrárna na fosilní paliva(en) spaluje uhlí, zemní plyn nebo ropné (oleje) pro výrobu elektrické energie. Centrální elektrárny jsou povětšinou konstruovány pro nepřetržitý provoz.

Také  obnovitelné zdroje(en), jako je biomasa, biopalivo nebo bioplyn lze spálit pro výrobu elektřiny a tepla.

Vhodné kombinace