Cs:Tag:generator:source=waste

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg generator:source = waste
Vuilnis bij Essent Milieu.jpg
Popis
Spalovna Edit or translate this description.
Skupina: Energie
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: schváleno

Spalovna

 Spalovna je zařízení pro nakládání s odpady, kde se spalují organické látky obsažené v odpadních materiálech. Spalování a další vysokoteplotní systémy zpracování odpadu jsou popisovány jako "tepelné ošetření". Spalování odpadu převádí odpad na popel, spaliny a teplo.


Mvakessel.svg
Základní struktura horizontálního kotle

Zplyňování odpadu

viz bioplynová stanice(de) s generator:source=biomass