Cs:Key:generator:type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg generator:type
Popis
Typ generátoru energie označeného jako power=generator Show/edit corresponding data item.
Skupina: energie
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Tento atribut je určen pro definování typu generátoru u jednoho zdroje/způsobu výroby. Jako konkrétní příklad toho, co je typ, přemýšlejte o tom, jak vykreslit mapu všech jaderných reaktorů stejného typu jako ty, které používají ve Fukušimě(en).

Úplný seznam možných hodnot generator:type=*
Zdroj / Způsob výroby Typ hodnoty Popis Výstup
2020 stBN powergensource nuclear.svg nuclear fission PWR  Tlakovodní reaktor (PWR) je nejčastějším typem jaderného reaktoru. PWR je typ reaktoru poškozený při havárii v Three Mile Island. elektřina
BWR-1 to BWR-6  Varný reaktor (BWR) je druhým nejčastějším typem jaderného reaktoru. BWR-3 je typ poškozeného reaktoru při katastrofě ve Fukušimě(en). elektřina
PHWR  Těžkovodní reaktor(en) (PHWR) je jaderný reaktor, v kterém se jako palivo používá neobohacený přírodní uran, těžká voda (oxid deuteria D2O) jako chladící kapalina a moderátor neutronů. elektřina
GCR  Plynem chlazený reaktor(en) (GCR) je jaderný reaktor, který používá grafit jako moderátor neutronů a oxid uhličitý (může být také použito helium) jako chladící látku. elektřina
FBR  Fast breeder reactor(en) (FBR) je jaderný reaktor s spektrem rychlých neutronů, které vytváří více štěpného materiálu, než spotřebuje. elektřina
RBMK-1000, RBMK-1500  RBMK je typ jaderného reaktoru, který byl vyvinut v Sovětském svazu. RBMK-1000 se podílel na katastrofě v Černobylu. elektřina
VVER  VVER reaktor je typ ruského(en) PWR, který se používá v mnoha zemích. elektřina
CANDU  CANDU reaktor je druh kanadského(en) tlakového reaktoru využívajícího těžké vody (PHWR). Všechny reaktory v Kanadě(en) jsou v současné době typu CANDU. elektřina
CPR-1000  CPR-1000(en) je čínský(en) PWR. elektřina
EPR  Evropský tlakovodní reaktor (EPR) je nový typ PWR. Čtyři zařízení jsou ve výstavbě v Finsku(en), Francii(en) a Číně(en). elektřina
fusion tokamak  Tokamak je druh fúzního reaktoru, který pomocí magnetického pole udržuje plazmu v prstenci. elektřina
stellarator  Stelarátor také udržuje plazma v komoře pomocí magnetického pole k udržení fúzní reakce pro výrobu energie. elektřina
ICF  Inerciální udržení je v současné době koncept jak udržet fúzní reakci pomocí laseru pro zahřívání a kompresi terče z deuteria nebo tritia. elektřina
cold-fusion  Studená fúze je proces, který má za cíl udržet jadernou fúzi při pokojové teplotě. elektřina
2020 stBN powergensource wind.svg wind wind_turbine horizontal_axis  Vodorovná větrná turbína(en) (HAWT) má hlavní hřídel rotoru a elektrický generátor v horní části věže (nejběžnější větrná turbína). elektřina
vertical_axis  Svislá větrná turbína(en) (VAWT) má hlavní hřídel rotoru postavenou ve svislém směru a hlavní komponenty jsou umístěny na spodní části turbíny. elektřina
2020 stBN powergensource water.svg hydro water-storage francis_turbine  Francisova turbína je dnes nejpoužívanější vodní turbínou, která je poháněná vodou z jezera za hrází. elektřina
kaplan_turbine  Kaplanova turbína je vodní turbína vrtulového typu, která je poháněná vodou z jezera za hrází. elektřina
pelton_turbine  Peltonova turbína je jiný typ vodní turbíny, jak je popsáno v www.electropedia.org(en), která je poháněná vodou z jezera za hrází. elektřina
hydrodynamic_screw V zásadě se jedná o obrácený  Archimédův šroub elektřina
water-pumped-storage francis_turbine  Francisova turbína je dnes nejpoužívanější vodní turbínou a zdá se, že jediným typem turbíny používané u  přečerpávací vodní elektrárny, která je poháněná vodou čerpanou z dolního jezera do horního. elektřina
run-of-the-river francis_turbine  Francisova turbína je dnes nejpoužívanější vodní turbínou, která je poháněná vodou z říčního toku. elektřina
kaplan_turbine  Kaplanova turbína je vodní turbína vrtulového typu, která je poháněná vodou z říčního toku. elektřina
pelton_turbine  Peltonova turbína je jiný typ vodní turbíny, jak je popsáno v www.electropedia.org(en), která je poháněná vodou z říčního toku. elektřina
2020 stBN powergensource water.svg tidal barrage kaplan_turbine Přehradní přílivové elektrárny jsou podobné vodním elektrárnám s malým výškovým rozdílem, neboť využívají v pobřežních vodách výškové rozdíly mezi dvěma přílivovými cykly. Jako příklad viz  přehrada na Rance. elektřina
stream horizontal_axis  Generátor využívající přílivového proudu(en) vyrábí elektřinu pomocí přílivové energie. Stojí samostatně na dně oceánu, má vodorovnou osu a je poháněn dynamickou energií přílivu. elektřina
vertical_axis  Generátor využívající přílivového proudu(en) vyrábí elektřinu pomocí přílivové energie. Stojí samostatně na dně oceánu, má svislou osu a je poháněn dynamickou energií přílivu. elektřina
2020 stBN powergensource water.svg wave - - Vlnové elektrárny získávají  energii z vln(en) oceánu celou řadou různých způsobů a pomocí různých typů generátorů. elektřina
2020 stBN powergensource water.svg geothermal - steam_turbine  Geotermální energie(en) používá páru nebo vysokotlakou horkou vodu extrahovanou z podzemí k napájení  parní turbíny. elektřina
heat_pump  Geotermální tepelné čerpadlo(en), jehož cílem je vytvořit páru pro vytápění s pomocí přirozené teploty země.
2020 stBN powergensource sun.svg solar thermal steam_turbine Elektrárna používající  koncentrovanou solární energii(en) vyrábí elektřinu soustředěním paprsků slunce směrem k parnímu generátoru. elektřina
solar_thermal_collector  Solární kolektor vyrábí páru ohřevem vody v tepelném panelu vystavenému slunečním paprskům. Připomíná plochý, parabolický talíř s tvarovanými kolektory. pára
photovoltaic solar_photovoltaic_panel  Fotovoltaický systém(en) vyrábí elektřinu pomocí panelů, které převádí sluneční záření na elektřinu. elektřina
Bahnpirat-power source-coal.svg coal combustion steam_turbine Elektrárna na uhlí používající  parní turbínu. elektřina
steam_generator Elektrárna na uhlí s parním generátorem. pára
Bahnpirat-power source-gas.svg gas combustion steam_turbine Plynová elektrárna používající  parní turbínu. elektřina
gas_turbine Plynová elektrárna používající  plynovou turbínu. elektřina
combined_cycle Plynová elektrárna používající  paroplynovou turbínu(en) (využívá parní turbínu pro získávání energie z odpadního tepla plynové turbíny). elektřina
reciprocating_engine Plynová elektrárna používající  pístový motor. elektřina
steam_generator Plynová elektrárna používající parní generátor. pára
Bahnpirat-power source-biofuel.svg biomass combustion steam_turbine Spalování  biomasy (pevné)(en) používající  parní turbínu pro elektrický generátor. elektřina
steam_generator Spalování  biomasy (pevné)(en) produkující páru. pára
gasification bioreactor  Zplyňování pevné biomasy. bioplyn
anaerobic_digestion bioreactor  Anaerobní digesce pevné biomasy. bioplyn
Bahnpirat-power source-biofuel.svg biofuel combustion reciprocating_engine Biopalivem (kapalina podobná rostlinnému oleji) poháněný  pístový motor vyrábějící elektřinu. elektřina
steam_generator Biopalivem (kapalina podobná rostlinnému oleji) poháněný generátor vyrábějící páru. pára
Bahnpirat-power source-biofuel.svg biogas combustion gas_turbine Elektrárna spalující biopalivo s  plynovou turbínou. elektřina
steam_generator Generátor spalující biopalivo produkující páru. pára
reciprocating_engine Elektrárna spalující biopalivo v  pístovém motoru. elektřina
Bahnpirat-power source-oil.svg oil combustion steam_turbine Elektrárna spalující ropu používající  parní turbínu. elektřina
steam_generator Elektrárna spalující ropu produkující páru. pára
Bahnpirat-power source-oil.svg diesel combustion reciprocating_engine Elektrárna spalující naftu v  pístovém motoru. elektřina
steam_generator Generátor spalující naftu produkující páru. pára
Bahnpirat-power source-oil.svg gasoline combustion reciprocating_engine Elektrárna spalující benzín v  pístovém motoru. elektřina
steam_generator Generátor spalující benzín, produkující páru. pára
Bahnpirat-power source-waste.svg waste combustion steam_turbine Elektrárna spalující odpad s použitím  parní turbíny. elektřina
steam_generator Spalovna na odpad produkující páru. pára

Viz také