Cs:Tag:leisure=dance

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg leisure = dance
Tango-ballroom-competition.jpg
Popis
Tančírna Show/edit corresponding data item.
Skupina: volný čas
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Tato značka a její doplňkové značky jsou používány pro místa zbudovaná pro společenský tanec ( tančírny(en)) a jiná místa, která nabízí pravidelně možnost zatančit si. Obvykle je v tančírně živá hudba a tance se liší (waltz, tango, jive atd.). Tyto místa jsou zamýšlena pouze pro tanec a nejsou to noční kluby ani restaurace, i když se zde obvykle podávají nápoje.

Značení

Začněte označením plochy nebo uzlu

Značka Popis
leisure=dance Dobře spravovaný taneční parket dostupný v pravidelnou dobu. Pokud je sdílen s jinými aktivitami, pak tanec je primární funkcí tohoto místa.

Můžete také umístit uzel takto označený do větších staveb, abyste zmapovali přítomnost tanečního parketu někde uvnitř, což je vhodné pro místa, která nabízí možnost tance v některých dnech týdne.

Zpřesnění

Chcete-li blíže popsat druh tance, který se provozuje nebo zda se lze účastnit tančeních kurzů, použijte následující:

Značka Hodnoty Předpokládaná výchozí hodnota Popis
dance:teaching boolean (yes/no) no Lze se zúčastnit výukového kurzu.
dance:style Hodnoty z seznamu kategorií stylu tance na Wikipedii Žádná výchozí hodnota Středníkem oddělený seznam tanečních stylů, např. "modern_jive;lindy_hop". Může být vhodné psát malými písmeny a oddělovat podtržítkem slova názvu, aby byl jednotný styl zápisu.

Můžete použít i jiné značky z jmenného prostoru dance:* a pak je zde, prosím, zdokumentujte.

Vhodné kombinace

Mnoho tančíren (přinejmenším ve Velké Británii) provozuje i jiné aktivity než tanec či taneční lekce, takže v praxi dochází ke kombinacím.

Značka Popis
building=... Typticky buď "yes" nebo nějaká hodnota popisující budovu, ve které je taneční parket.
name=... Název podniku.
amenity=music_venue Také se zde v některé večery hraje živá hudba.
amenity=... Jmenný prostor amenity nijak nekoliduje, takže ho lze libovolně kombinovat.

Pokud dojte ke konfliktu s jinou značkou leisure=..., pak použijte oddělený uzel a ideálně umístěte uzel se značkou leisure=dance přibližně do středu tanečního parketu do plochy reprezentující budovu. Nemusíte se s tím zas tak moc trápit, prostě jen informaci přidejte.

Viz také

Odkaz na původní návrh Proposed features/dance(en)