Sl:Map Features

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

To ni prevod strani Map features, ampak je dogovor, kako enotno označevati predmete v slovenskem prostoru. Iz uradnih veljavnih Map features je treba izbrati nekaj lastnosti in se dogovoriti, kako jih bomo aplicirali na slovenske ceste (uradne kategorije?).

Poti (highway)

 • Avtocesta = motorway
  • priključki = motorway_link
 • Hitra cesta = trunk
  • priključki = trunk_link
 • Cesta rezervirana za motorna vozila = primary
 • Pomembna (medkrajevna) cesta = secondary
 • Manjša cesta z delilno črto (prekinjeno ali neprekinjeno), ali zelo pomembna cestica = tertiary
 • Manjše ceste (brez delilnih črt) = unclassified
 • Ulica v spalnem naselju = residential
 • kolovoz, gozdna cesta = track
 • pešpot (v urbanem okolju) = footway
 • pešpot (pohodniška, planinska) = path
  • markirana pešpot (pohodniška, planinska) = path, trailblazed=yes (dosedanja praksa za Slovenijo)
 • ...

Glej tudi Map_features#Highway.

Občinske ceste

Znotraj krajev in glede lokalnih cest je pogosto zmeda, kako klasificirati ceste, saj so le te v domeni občin. Načeloma vsaka občina izda svoj odlok o razvrstitvi občinskih cest. Le te so lahko zunaj mest razvrščene v 2 kategorije in sicer LC (lokalna cesta) ali nižja kategorija JP (javna pot).

Kako označevati JP je odvisno od namena. Pogosto imajo karakteristike oz. elemente servisne ceste (se pravi "service"). V kolikor je namen povezovanje delov mesta je to "residential", zunaj mest pa "unclassified".

LC bi bilo smotrno označevati s "tertiary" v kolikor je cesta dovolj široka za srečanje 2 avtomobilov pri normalni hitrosti in ima ločilne črte ali je ozka cesta s kratkimi ločilnimi črtami, kjer se avta lahko srečata počasneje in povezuje več vasi ali ima cesta relativno veliko prometa. Ostalo je pomojem "unclassified" ne glede na status LC.

Znotraj krajev pa imamo dodatne kategorije in sicer LK (lokalna mestna/krajevna cesta), LZ (lokalna zbirna cesta) in LG (lokalna glavna cesta).

LG v večini krajev ni v uporabi. Znotraj mest bi tako bilo pametno označevati LG, kot "primary".

Za ostale je pa malo drugače od občine do občine. Nekatere občine imajo previsoke, nekatere pa prenizke kriterije. Tako, v kolikor je cesta razvrščena v LZ in ima višje hitrosti ali fizično ločene pasove ali več kot 2 pasova jo dam v "secondary", drugače v "tertiary".

Znotraj mest, dam ceste klasificirane, kakor LK v "unclassified". To so načeloma širše ulice ali ulice, ki so povezovalnega pomena.

Kakšno je vaše mnenje?

Sebaseba (talk) 15:16, 6 March 2018 (UTC)


Predlog: uporabimo uradno klasifikacijo državnih cest 2008(Direkcija RS za ceste - seznam državnih cest in odsekov). Na osnovi nje bi državne ceste mapirali takole:

tip ceste primer lastnosti slika
avtocesta A2 (Karavanke - Obrežje) highway = motorway

ref = A2

Rendering-highway motorway.png SI-highway-motorway-ref-sign.jpg
hitra cesta H4 (Razdrto - Vrtojba) highway = trunk

ref = H4

Rendering-highway trunk.png
glavna cesta (1. reda) 1 (Vič - Hajdina) highway = primary

ref = 1

Rendering-highway primary.png
glavna cesta (2. reda) 101 (Ljubelj - Podtabor) highway = primary

ref = 101

Rendering-highway primary.png
regionalna cesta (1. reda) 209 (...) highway = secondary

ref = 209

Rendering-highway secondary.png SI-highway-secondary-ref-sign.jpg
regionalna cesta (2. reda) 401 (Žaga - Učja) highway = secondary

ref = 401

Rendering-highway secondary.png
regionalna cesta (3. reda) 601 (Borjana - Rodibišče) highway = tertiary

ref = 601

Rendering-highway tertiary.png
regionalna cesta (3. reda) - turistična cesta 901 (Rateče - Planica) highway = tertiary

ref = 901

Rendering-highway tertiary.png
ostale (neklasificirane) ceste izven naselja highway = unclassified


Glede označevanj posameznih kategorij državnih cest je seveda še lahko stvar debate, bistveno se mi zdi, da se uporabi en enoten vir, po katerem se potem označuje posamezne ceste. Lastnosti highway pa se bolj ali manj skladajo s splošnimi OSM navodili glede cest. Edino je potrebno še preveriti kako je s pravicami uporabe teh podatkov. Mislim, da, če nič drugega, lahko uporabimo vsaj klasifikacijo cest. --Breki 14:30, 14 September 2007 (BST)

Povezave

Naselja (places)

Glej WikiProject_Slovenia/Naselja