WikiProject Slovenia/Naselja

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
OSM Slovenia Logo.svg
Slovenija (glavna) Elektrika
Ceste Javni prevozi Železnice Regije Naselja Naslovi
Kolesarjenje Pohodništvo Smučanje Storitve Narava Turizem

Naselja se označujejo s tagom place=*. Delijo se glede na velikost na naslednje tipe, ki so prilagojeni za Slovenijo, saj naselju z 9.000 prebivalci težko rečemo vas.:

tip naselja lastnosti primer
place=city Ima status mesta in več kot 50.000 prebivalcev.
  • (100K-) Ljubljana, Maribor
place=town Ima ali status mesta ali več kot 6.000 prebivalcev.

Status mesta po uradnem listu:

  • (30-50K) Celje, Kranj,
  • (20-30K) Koper, Novo mesto, Velenje,
  • Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Kostanjevica ob Krki, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljutomer, Logatec, Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica, Ormož, Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec, Železniki, Žiri.
place=village Naselje, ki ima poleg hiš tudi infrastrukturo (šolo, trgovina, pošta, ...). Več kot 100 prebivalcev.

Večja od 3K:

  • Lucija 5.9K, Ankaran 3.2K, Solkan 3.4K, Šenčur 3.1K, Trzin 3,8K, Miklavž na Dravskem polju 3.9K
place=hamlet Skupina hiš, brez infrastrukture. Manj kot 100 prebivalcev.
place=isolated_dwelling Le nekaj hiš, brez infrastrukture.
place=farm Posamezna kmetija.

Označevanje

Naselja se lahko vnašajo kot točka node ali kot območje area in označi kot

Ostali podatki, ki se lahko vnesejo poleg place=*

Povezave