WikiProject Slovenia/Elektrika

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
OSM Slovenia Logo.svg
Slovenija (glavna) Elektrika
Ceste Javni prevozi Železnice Regije Naselja Naslovi
Kolesarjenje Pohodništvo Smučanje Storitve Narava Turizem

Tu je zbrano vse v zvezi z električnimi omrežji in opis tagov za njih.

Pregled omrežja: https://www.flosm.de/en/powergrid.html

Daljnovodi

Označevanje

Daljnovodi se vnašajo kot linije way in označi kot

Ostali podatki, ki se lahko vnesejo poleg power=line

 • name=* - Ime voda.
 • operator=* - ELES, Elektro Ljubljana, Elektro Gorenjska, Elektro Maribor, Elektro Celje oz. Elektro Primorska.
 • voltage=* - Napetost. V Sloveniji imamo VN vode (400000, 220000, 110000), SN vode (35000, 20000, 10000, 1000) in NN vode (220)
 • cables=* - Število žic
 • wires=* - Število žil v kablu oz. dvojna žica pri 400kV vodih.

Na vsakem stebru se vnese točka node na liniji in označi kot

 • power=tower in design=* Kovinski predalčni steber. (Na VN vodih so vedno te stebri)
 • power=pole Lesen, betonski, ... steber. (Na SN vodih so v glavnem te stebri)
 • power=tower in design=portal Portal znotraj RTP in RP postaj. Zaenkrat še ni uraden tag.

Podatki

VN - line SN - minor_line
Dan Skupaj 400 kV 220 kV 110 kV neznano SN Skupaj 35 kV 20 kV 10 kV 1 kV 220 V neznano
27.12.2012 1.116 km 322 km 120 km 324 km 350 km 230 km 230 km
31.12.2012 1.641 km 458 km 300 km 709 km 173 km 233 km 7 km 225 km
15.10.2013 2.280 km 451 km 326 km 1.390 km 67 km 42 km 643 km 19 km 197 km 0.2 km 0.8 km 426 km

Glede na podatke na spletu pa imamo:

 • ELES (nov. 2015)
  • 400 kV - 669 km
  • 220 kV - 328 km
  • 110 kV - 1.846 km
 • SODO (jan. 2014)
  • VN (110 kV) - Nadzemni 839 km + Podzemni 15 km = 1853 km
  • SN (10, 20 in 35 kV) - Nadzemni 11.903 km + Podzemni 4.824 km = 16.727 km
  • NN (do vključno 1 kV) - Nadzemni 23.692 km + Podzemni 22.067 km = 45.759 km

Postaje RTP in RP (110kV+)

To so vse postaje, ki delujejo na 110kV in več in imajo možnost preklaplanja vodov.

Označevanje

Postaje se vnašajo kot območje area po ograji oz stavbi in označi kot

Ostali podatki, ki se lahko vnesejo poleg power=station

 • name=* - Ime postaje.
 • operator=* - ELES, Elektro Ljubljana, Elektro Gorenjska, Elektro Maribor, Elektro Celje oz. Elektro Primorska.
 • location=* - lokacija postaje.

Podatki

Dan Skupaj
27.12.2012 40
31.12.2012 45
15.10.2013 94
18.10.2015 98

Glede na podatke na spletu pa imamo:

 • ELES (nov. 2015)
  • 25 RTP 27 Transformatorjev (Beričevem, Podlogu, Mariboru, Divači, Okroglem in Krškem)
 • SODO (jan. 2014)
  • 87 RTP (110 kV/SN) 188 Transformatorjev
  • 10 RTP (SN/SN) 34 Transformatorjev
  • 81 RP (SN/SN)

Postaje RTP in RP (1, 10, 20 in 35kV)

To so vse postaje, ki delujejo pod 110kV.

Označevanje

Postaje se vnašajo kot območje area po ograji oz stavbi in označi kot

Ostali podatki, ki se lahko vnesejo poleg power=station

 • name=* - Ime postaje.
 • operator=* - ELES, Elektro Ljubljana, Elektro Gorenjska, Elektro Maribor, Elektro Celje oz. Elektro Primorska.
 • location=* - lokacija postaje.

Podatki

Dan Skupaj 18.10.2015 ?

Postaje TP

To so vse postaje, ki napajajo gospodinjstva.

Označevanje

Transformatorske postaje se vnašajo kot točke node, če so na stebru.

Zidane pa se vnesejo kot območje area in označi kot

Montažne pa se vnesejo kot točka node ali območje area in označi kot

Ostali podatki, ki se lahko vnesejo poleg power=sub_station

 • name=* - Ime postaje.
 • operator=* - ELES, Elektro Ljubljana, Elektro Gorenjska, Elektro Maribor, Elektro Celje oz. Elektro Primorska.
 • voltage=20000;220

Podatki

Podatki

Dan Jamborskih Zidanih Montažnih Skupaj
27.12.2012 237
31.12.2012 226 10 236
18.10.2015 430 38 12 480

Glede na podatke na spletu pa imamo:

 • SODO (jan. 2014)
  • Število transformatorskih postaj (SN/NN) 16.068

Elektrarne

Označevanje

Elektrarne se vnašajo kot točke node ali pa kot območje area in označi kot

ali

Ostali podatki, ki se lahko vnesejo poleg power=generator

Podatki

Stanje OSM na 31.12.2012: 19 Ploskovnih in 26 točkovnih elektrarn.

Glede na podatke na spletu pa imamo:

 • DEM 8 HE + 3 male HE + 2 SončnaE
 • SENG 5 HE + 21 malih HE
 • HESS 5 HE
 • 2 TE
 • 1 NEK
 • ...