Cs:Tag:office=government

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg office = government
Obama standing in the Oval Office.jpg
Popis
Kancelář národní, regionální nebo místní správy Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Office-16.svg
Skupina: Kanceláře
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Značkou office=government se mapují kanceláře (nad)národní, regionální nebo místní správy. V takovýchto kancelářích zaměstnanci pracují přímo pro vládu a provádějí administraci zařízení, provoz registrů a licenčních kanceláří, řídí zem a/nebo lidi, atd.

Příklady zahrnují ministerstvo zahraničí, finanční úřad nebo místní správu silnic.

Tuto značku lze použít pro kanceláře všech druhů vlády: exekutivu, zákonodárství a soudnictví (ovšem povšimněte si, že soudy mají svou vlastní značku amenity=courthouse); ovšem nejvyšší autority, které dohlíží na národní instituce a zajišťují ústavnost zákonů a soudních rozhodnutí nejsou vždy nejvyššími soudy: může se jednat o "rady", které jsou nezávislé na jiných větvích vlády a mají svou vlastní správu (a vyhrazený rozpočet, na jehož použití může dohlížet jiný nezávislý účetní auditor nebo vyšší soud).

Druhy

Viz government=*

Vhodné kombinace

  • government=* – druh vládního úřadu, kanceláře nebo instituce
  • admin_level=* - administrativní úroveň
  • name=* – název úřadu