Cs:Key:government

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg government
Popis
Označuje typ vládního úřadu či instituce. Edit or translate this description.
Skupina: Vládní
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Značkou government=* lze popsat druhy vládních úřadů a institucí. Tato značka by se měla používat spolu se značkou office=government. Dále lze pomocí značky admin_level=* sdělit úroveň dané instituce (federální, provinciální, státní, obecní, atd.).

Příklady zahrnují:

  • government=presidency - sídlo nebo oficiální rezidence hlavy státu
  • government=ministry - hlavního sídlo ministerstva. Ovšem nepoužívejte tuto značku pro všechny kanceláře a služby řízené ministerstvem, např. nepoužívejte pro označení vězení nebo finančních úřadů, i když spadají pod ministerstvo spravedlnosti nebo ministerstvo financí.
  • government=legislative - sídlo parlamentu, senátu nebo národního shromáždění (některé země mají dvoukomorový systém, který je rozlišuje, ale většinou se rozlišují jen podle jména).
  • government=prosecutor - kancelář státního zástupce
  • government=tax - finanční úřad
  • government=transportation - registr vozidel
  • government=register_office - matriční úřad (kancelář, kde se registrují narození, svatby a úmrtí, umístění migrantů, někdy také registruje voliče nebo vydává nějaká povolení). V mnoha zemích je tato funkce povinnou rolí místní samosprávy (obvykle obecní), ale některé země s velkými venkovskými oblastmi mají matriční úřady jen na vyšších úrovních (okres, provincie, prefektura...) s dodatečnými místními kancelářemi v nehustěji obydlených městech (ale ne v každém městě či vesnici), v takovém případě budete potřebovat tuto značku. Tyto kanceláře mohou být také provozovány místně policií nebo místní církevní autoritou. V těchto případech není nutné tyto kanceláře značit zvlášť. Stránka o mapování v dané zemi by měla popisovat, co je potřeba.
  • government=audit - účetní dvůr nebo a kontrolní úřad - vládní instituce, která provádí finanční a/nebo právní audit (t.j. statutární audit nebo externí audit) výkonné moci.

Hodnoty dle taginfo

V následující tabulce najdete výběr nejlepších hodnot (dle názoru jednoho mappera) tohoto klíče podle Taginfo(en). Většina z nich není dokumentována, ale je zobrazen počet jejich použití, takže si můžete udělat představu o tom, které se používají častěji. Vezměte v úvahu, že některé z nich mohou být nejasné, zdvojené nebo konfliktní. Budeme rádi, když některé z nich zdokumentujete.

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable Javascript)

This table is auto-generated. See Template:Taglist for a documentation on it.