Cs:Key:government

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg government
The Parliament of Sri Lanka.jpg
Popis
Označuje typ vládního úřadu či instituce. Edit or translate this description.
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Wikidata
Status: schválenoPage for proposal

Značkou government=* lze popsat druhy vládních úřadů a institucí. Tato značka by se měla používat spolu se značkou office=government. Dále lze pomocí značky admin_level=* sdělit úroveň dané instituce (federální, provinciální, státní, obecní, atd.).

Příklady zahrnují:

  • government=presidency - sídlo nebo oficiální rezidence hlavy státu
  • government=ministry - hlavního sídlo ministerstva. Ovšem nepoužívejte tuto značku pro všechny kanceláře a služby řízené ministerstvem, např. nepoužívejte pro označení vězení nebo finančních úřadů, i když spadají pod ministerstvo spravedlnosti nebo ministerstvo financí.
  • government=legislative - sídlo parlamentu, senátu nebo národního shromáždění (některé země mají dvoukomorový systém, který je rozlišuje, ale většinou se rozlišují jen podle jména).
  • government=prosecutor - kancelář státního zástupce
  • government=tax - finanční úřad
  • government=transportation - registr vozidel
  • government=register_office - matriční úřad (kancelář, kde se registrují narození, svatby a úmrtí, umístění migrantů, někdy také registruje voliče nebo vydává nějaká povolení). V mnoha zemích je tato funkce povinnou rolí místní samosprávy (obvykle obecní), ale některé země s velkými venkovskými oblastmi mají matriční úřady jen na vyšších úrovních (okres, provincie, prefektura...) s dodatečnými místními kancelářemi v nehustěji obydlených městech (ale ne v každém městě či vesnici), v takovém případě budete potřebovat tuto značku. Tyto kanceláře mohou být také provozovány místně policií nebo místní církevní autoritou. V těchto případech není nutné tyto kanceláře značit zvlášť. Stránka o mapování v dané zemi by měla popisovat, co je potřeba.
  • government=audit - účetní dvůr nebo a kontrolní úřad - vládní instituce, která provádí finanční a/nebo právní audit (t.j. statutární audit nebo externí audit) výkonné moci.

Hodnoty dle taginfo

V následující tabulce najdete výběr nejlepších hodnot (dle názoru jednoho mappera) tohoto klíče podle Taginfo(en). Většina z nich není dokumentována, ale je zobrazen počet jejich použití, takže si můžete udělat představu o tom, které se používají častěji. Vezměte v úvahu, že některé z nich mohou být nejasné, zdvojené nebo konfliktní. Budeme rádi, když některé z nich zdokumentujete.

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable Javascript)

This table is auto-generated. See Taginfo/Taglists for a documentation on it.