Cs:Tag:government=register_office

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg government = register_office
Main entrance to the new Register Office, Holliday Wharf, Holliday Street - geograph.org.uk - 1628687.jpg
Popis
Matriční úřad Show/edit corresponding data item.
Skupina: Kanceláře
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Používá se k mapování  matričního úřadu, kde se registrují narození, sňatky a úmrtí a také tam probíhají sňatkové a partnerské ceremoniály.

Ve Velké Británii se matriční úřad liší od matrikáře, který může mít kancelář v jiné obecní budově čistě za účelem registrací a nikoliv provádění ceremoniálů.

Jak mapovat

Označte hranici matričního úřadu pomocí plochy plocha, nebo umístěte uzel uzel na střed místa.

Přidejte značky office=government + government=register_office.

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!