Cs:Tag:government=register_office

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg government = register_office
Main entrance to the new Register Office, Holliday Wharf, Holliday Street - geograph.org.uk - 1628687.jpg
Popis
Matriční úřad Edit or translate this description.
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: schváleno

Wikidata

Používá se k mapování  matričního úřadu, kde se registrují narození, sňatky a úmrtí a také tam probíhají sňatkové a partnerské ceremoniály.

Ve Velké Británii se matriční úřad liší od matrikáře, který může mít kancelář v jiné obecní budově čistě za účelem registrací a nikoliv provádění ceremoniálů.

Jak mapovat

Označte hranici matričního úřadu pomocí plochy plocha, nebo umístěte uzel uzel na střed místa.

Přidejte značky office=government + government=register_office.

Vhodné kombinace

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!