Cs:Tag:shop=supermarket

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg shop = supermarket
Sainsbury'sGlos.jpg
Popis
Velký obchod s potravinami a jiným zbožím Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Supermarket-14.svg
Skupina: Obchody
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

 Supermarket je velký obchod s potravinami a jiným zbožím. Jedná se o plnohodnotný obchod s potravinami, který často prodává celou škálu nepotravinářského zboží. Téměř vždy je částí nějakého řetězce, např. Tesco, Safeway. Obchody, které nevedou plnou škálu potravin, nejsou z historických důvodů považovány za supermarkety.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu budovy. Přidejte značky shop=supermarket a name=*.

Vhodné kombinace

 • operator=* - název společnosti, která supermarket provozuje.
 • addr:*=* Adresa
 • opening_hours=* - otevírací doba
 • wheelchair=* - vhodné pro vozíčkáře
 • organic=* - yes - pokud prodává nějaké bioprodukty, only - pokud prodává pouze bioprodukty
 • phone=*
 • website=*
 • bulk_purchase=yes/only - pokud prodává produkty bez obalů.
 • branch=* - obsahuje město nebo ulici, kde je umístěna pobočka řetězce supermarketů.

Podobné značky

 • shop=convenience - typicky mnohem menší než supermarket a typicky prodává menší výběr potravin. Jedním z vodítek pro rozlišení je, že supermarket je tak velký, že se používají nákupní vozíky.
 • shop=variety_store - obchod, který prodává levné předměty. Může mít i nákupní vozíky, ale má obvykle malý (nebo žádný) výběr potravin.
 • shop=general - smíšené zboží. Z různých důvodů je tato značka trochu nejasná, ale supermarket klade důraz na potraviny.
 • shop=department_store (a Proposed features/department store(en)) - velký obchodní dům s odděleními s oblečením a jiným zbožím. Pravděpodobně nemají nákupní košíky a hladké podlahy pro jejich pojezd. Nemají žádnou nebo malou plochu pro potraviny. Obchodní dům, který prodává celou škálu potravin (např. Walmart Supercentre), který je často nazýván "hypermarket", by se měl značit shop=supermarket.

Vhodné kombinace

Tam, kde se tyto prvky vyskytují uvnitř supermarketu, můžete použít jejich kombinaci. Preferujeme ovšem, když je dokážete zmapovat jako oddělené objekty na jejich lokalitě:

 • membership=yes (navrhovaná značka) - pokud musíte mít nějaké členství pro nákup (typické pro obchody jako Costco a Sam's Club). Viz také navrhovanou značku shop=wholesale.
 • wholesale=yes - obchod, který prodává ve velkých množstvích, často pro podnikatele.

Viz také