Cs:Key:organic

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg organic
Organic-Logo.svg
Popis
Zda můžete dostat bioprodukty Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Popisuje, zda obchod či restaurace nabízí bioprodukty (produkty ekologického zemědělství). Povšimněte si, prosím, že definice bioproduktu (anglicky  organic(en)) se liší zemi od země a také u různých skupin produktů, ale normálně jsou tyto produkty a služby  explicitně označeny(en).

Klíč a hodnoty

Klíč Hodnota Popis
organic no Obchod nebo restaurace nenabízí žádné nebo velmi málo bioproduktů (někdy třeba jen za účelem marketingu nebo po omezenou dobu).
organic yes Obchod nebo restaurace obvykle nabízí bioprodukty. Například běžný supermarket, který stále vede řadu základních potravin v biokvalitě spadá do této kategorie.
organic only Všechny, nebo skoro všechny, produkty obchodu nebo restaurace jsou bio. Tyto instituce většinou sami sebe prohlašují za "bio" (například Whole Foods(en) (USA), Denns(de) (Německo))

Příklady

shop=supermarket + organic=only
Supermarket, který prodává výhradně bioprodukty (zahrnuje zastaralou značku shop=organic).
shop=farm + organic=yes
Farma, která přímo prodává nějaké bioprodukty zákazníkům.
amenity=restaurant + organic=only
Restaurace, která nabízí výhradně jídla z bioproduktů.

Viz také