Pl:Key:organic

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg organic
(ekologiczny)
Logo européen AB.jpg
Opis
Określa, czy miejsce oferuje żywność ekologiczną. Edit or translate this description.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

organic=* – opisuje, czy sklep lub restauracja sprzedaje żywność ekologiczną.

Wartości

Klucz Wartość Opis
organic yes Sklep lub restauracja sprzedaje jakieś produkty ekologiczne. Np. supermarkety, które mają w swojej ofercie stały dział ekologicznej żywności.
organic only Cała lub prawie cała oferta sklepu lub restauracji składa się z żywności ekologicznej. Zazwyczaj takie miejsca promują się jako „bio/eko/ekologiczne”.

Przykłady

shop=convenience + organic=only
Mały sklep wyłącznie z ekologiczną żywnością
shop=supermarket + organic=yes
Supermarket, który ma w swojej ofercie również żywność ekologiczną
shop=farm + organic=only
Sklep sprzedający świeże warzywa i owoce pochodzące z upraw rolnictwa ekologicznego
amenity=restaurant + organic=only
Restauracja, która oferuje potrawy tylko z ekologicznych produktów

Zobacz także