Cs:Česko/OTM značkový klíč

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Značkový klíč

Značkový klíč na této stránce původně vznikal pro dnes již nefunkční projekt OpenTrackMap (využití OSM pro turistiku v ČR, viz též http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2010-April/005035.html). Tento značkový klíč je také použit a rozvíjen v rámci http://mtbmap.cz (MTB mapa ČR)s tím, že pro MTB mapy je vysoce žádoucí značit i obtížnosti lesních cest a pěšin.

To Do:

  • upravit pořadí, aby bylo trošku logičtější
  • doplnit již existující značky z mapniku, jsou-li použitelné
  • najít a zrecyklovat vhodné obrázky ostatních značek
  • samozřejmě všechny zbývající FIXME :-)

Poznámka: Cílem je mít toho v mapě co nejvíc, ale ne úplně všechno na úkor přehlednosti mapy. To se týká zejména cyklistického a lyžařského značení, na to existují specializované projekty. Nicméně data do OSM zadávejte všechna, aby s z nich bylo možné generovat i tyto specializované mapy.

Turistické značení - vrstva tracks

objekt značka typ tagování příklad
pásové značení (Kct-major-red.svg) KCT-major-RBGY.svg relace type=route
route=hiking
network=nwn pro dálkové trasy (typicky červená značka nad 150km) nebo network=rwn pro běžné regionální trasy
operator=cz:KČT
kct_barva=major[1]
osmc:symbol=barva:white:barva_bar
destinations=významné;cíle;po;cestě
complete=yes/no
místní značení (Kct-local-blue.svg) KCT-local-RBGY.svg
Kct red local.svg Kct blue local.svg Kct green local.svg Kct yellow local.svg
relace type=route
route=foot
network=lwn
operator=cz:KČT
kct_barva=local[1]
osmc:symbol=barva:white:barva_corner nebo osmc:symbol=barva:white:barva_circle (německo)
complete=yes/no
naučná stezka (nejenom od KČT) (Kct-learning-green.svg) KCT-learning-G.svg
Kct green learning.svg
relace type=route
route=foot
network=lwn
operator=cz:KČT
kct_barva=learning[1]
osmc:symbol=barva:white:barva_backslash
complete=yes/no
lyžařská stezka (Kct-ski-yellow.svg) File:KCT-ski-G.svg
Kct red ski.svg Kct blue ski.svg Kct green ski.svg Kct white ski.svg
relace type=route
route=ski
network=rwn/lwn
operator=cz:KČT
kct_barva=ski[1]
osmc:symbol=barva:orange:barva_bar
destinations=významné;cíle;po;cestě
complete=yes/no
cykloturistická stezka (Kct-bicycle-red.svg) File:KCT-ski-G.svg
Kct red cycle.svg Kct blue cycle.svg Kct green cycle.svg Kct white cycle.svg
relace type=route
route=bicycle
ref=číslo cyklotrasy
network=ncn pro dálkové trasy (max třímístné číslo) nebo network=rcn pro regionální trasy (čtyřmístné číslo) nebo network=lcn pro místní trasy (různé značení)
operator=cz:KČT
kct_barva=bicycle[1]
osmc:symbol=barva:yellow:barva_bar
destinations=významné;cíle;po;cestě
complete=yes/no
stezka pro vozíčkáře (Kct-wheelchair-blue.svg) File:KCT-wheelchair-G.svg relace type=route
route=wheelchair
network=lwn
operator=cz:KČT
kct_barva=wheelchair[1]
osmc:symbol=barva:white:barva_wheelchair
complete=yes/no
stezka pro jezdce na koni (Kct-horse-green.svg) File:KCT-horse-G.svg
Kct red horse.svg Kct blue horse.svg Kct green horse.svg Kct yellow horse.svg
relace type=route
route=horse
network=rwn/lwn
operator=cz:KČT
kct_barva=horse[1]
osmc:symbol=barva:white:barva_dot
destinations=významné;cíle;po;cestě
complete=yes/no
jezdecka stezka okružní (Kct-horse-O-red.svg) 50px
Kct-horse-O-red.svg Kct-horse-O-blue.svg Kct-horse-O-green.svg Kct-horse-O-yellow.svg
relace type=route
route=horse
network=lwn
operator=cz:KČT
kct_barva=horse[1]
osmc:symbol=barva:black:barva_arch
destinations=významné;cíle;po;cestě
complete=yes/no
odbočka k vrcholu nebo vyhlídce(Kct-peak-red.svg) File:KCT-peak-red.svg
Kct red peak.svg Kct blue peak.svg Kct green peak.svg Kct yellow peak.svg
relace type=route
route=foot
network=lwn
operator=cz:KČT
kct_barva=peak[1]
osmc:symbol=barva:white:barva_triangle
complete=yes/no
odbočka ke zřícenině (Kct-ruin-red.svg) File:KCT-ruin-G.svg
Kct red ruin.svg Kct blue ruin.svg Kct green ruin.svg Kct yellow ruin.svg
relace type=route
route=foot
network=lwn
operator=cz:KČT
kct_barva=ruin[1]
osmc:symbol=barva:white:barva_L
complete=yes/no
odbočka ke studánce/pramenu (Kct-spring-blue.svg) File:KCT-spring-G.svg
Kct red spring.svg Kct blue spring.svg Kct green spring.svg Kct yellow spring.svg
relace type=route
route=foot
network=lwn
operator=cz:KČT
kct_barva=spring[1]
osmc:symbol=barva:white:barva_bowl
complete=yes/no
odbočka k jinému zajímavému objektu (Kct-interesting object-yellow.svg) File:KCT-interesting object-G.svg
Kct red interesting object.svg Kct blue interesting object.svg Kct green interesting object.svg Kct yellow interesting object.svg
relace type=route
route=foot
network=lwn
operator=cz:KČT
kct_barva=interesting_object
osmc:symbol=barva:white:barva_turned_T
complete=yes/no
naučná tabule Info board.svg Learning info table.svg Learning info table 1.svg node tourism=information
information=board
board_type=druh
ref=číslo
rozcestník Guidepost.svg node tourism=information
information=guidepost
name=jméno
ele=výška
ref=číslo rozcestníku (např. RK021)
hiking=yes nebo bicycle=yes nebo ski=yes dle typu rozcestníku
description=doplňující text
mapa FIXME node tourism=information
information=map
map_type=typ mapy
map_size=velikost mapy
name=jméno
hiking=yes nebo bicycle=yes nebo ski=yes
číslo trasy KCT-iwn-I24.svg relace network=iwn
ref=číslo trasy
běžkařská trať FIXME FIXME piste:type=nordic
úprava: neupravovaná piste:grooming=backcountry, pro klasický styl piste:grooming=scooter nebo piste:grooming=classic, pro volný styl piste:grooming=skating, kombinovaná piste:grooming=classic+skating
skialpová trasa FIXME FIXME piste:type=skitour
tyčové značení Marking poles.svg FIXME marking_poles=yes


Poznámky

Doprava, cesty

viz Značení silnic v Česku

objekt značka typ tagování
silnice I. třídy s číslem FIXME cesta highway=primary
ref=číslo
silnice II. třídy s číslem FIXME cesta highway=secondary
ref=číslo
silnice III. třídy s číslem FIXME cesta highway=tertiary
ref=číslo
ostatní silnice FIXME cesta highway=unclassified
zářez FIXME cesta cutting=yes/left/right
násep FIXME cesta embankment=yes/left/right
zpevněné cesty FIXME cesta highway=track
tracktype=grade1
surface=paved nebo podrobněji surface=asphalt/concrete/concrete:plates/concrete:lanes/sett/cobblestone/paving_stones/...
nezpevněné cesty FIXME cesta highway=track
tracktype=grade2/grade3/grade4/grade5
surface=unpaved nebo podrobněji surface=compacted/grass_paver/gravel/pebblestone/sand/dirt/ground/grass/wood/...
pěšina FIXME cesta highway=path
most FIXME cesta highway=... dle typu cesty
bridge=yes nebo bridge=viaduct pro most s kamennými oblouky (viz)
maxweight=... nosnost v tunách
layer=n (pro složitější křížení: 0 = země, výchozí hodnota; 1 až 5 = úrovně nad zemí; -1 až -5 úrovně pod zemí)
lávka FIXME cesta highway=path (viz pěšina)
bridge=yes
layer=n (pro složitější křížení: 0 = země, výchozí hodnota; 1 až 5 = úrovně nad zemí; -1 až -5 úrovně pod zemí)
alej FIXME cesta natural=tree_row (pozn. v OSM se kreslí jako samostatná cesta, návrh mít to jako vlastnost silnice neprošel)
autobusové nádraží Bus station.svg FIXME amenity=bus_station
autobusová zastávka Bus stop.svg FIXME highway=bus_stop
parkoviště Parking.svg node oblast amenity=parking
čerpací stanice PHM Fuel sym.svg FIXME amenity=fuel
zákaz vjezdu No sym.svg FIXME FIXME
železnice s číslem trati FIXME FIXME railway=rail
železniční přejezd Rail crossing.svg FIXME pro auta: railway=level_crossing, pro chodce: railway=level_crossing
železniční stanice FIXME FIXME railway=station
železniční zastávka FIXME FIXME railway=halt
lyžařský vlek FIXME FIXME aerialway=drag_lift
lanovka FIXME FIXME sedačková: aerialway=chair_lift, kabinová aerialway=cable_car
letiště Airport sym.svg node oblast aeroway=aerodrome
icao=LK??
iata=??? (viz)

Přírodní objekty

objekt značka typ tagování
vrchol Peak-8.svg node natural=peak
name=jméno
ele=výška
výšková kóta Spot height.svg node man_made=survey_point
ele=výška
vrstevnice s popisem FIXME FIXME FIXME
propast Abyss.svg node cesta oblast natural=abyss
závrt Sinkhole.svg node cesta oblast natural=sinkhole
skály FIXME cesta oblast natural=cliff
terénní stupeň FIXME FIXME FIXME
skála Rocks.svg node natural=cliff
balvan Stone.svg node natural=stone
průsmyk nebo sedlo Mountain pass.svg FIXME mountain_pass=yes
jeskyně Cave.svg node oblast natural=cave_entrance
les Forest coniferous.svg Forest deciduous.svg Forest mixed.svg node oblast landuse=forest
jehličnatý: wood=coniferous, listantý: wood=deciduous, smíšený: wood=mixed
přírodní zajímavost Natural attraction.svg FIXME tourism=attraction
natural=*
vyhlídka Viewpoint.svg node tourism=viewpoint

Vodstvo

objekt značka typ tagování
vodní tok FIXME cesta waterway=stream
name=jméno
vodní kanál, náhon FIXME cesta waterway=canal
občasný vodní tok FIXME cesta waterway=stream intermittent=yes
ponor Karst sink.svg FIXME natural=karst_sink
vyvěrání Karst spring.svg FIXME natural=karst_spring
pramen Spring.svg node natural=spring
minerální pramen Mineral spring.svg node waterway=mineral_spring
peřej Rapid.svg FIXME whitewater=rapid
vodopád Waterfall sym.svg node cesta waterway=waterfall
name=jméno
přehrada FIXME cesta oblast waterway=dam
name=jméno
jez FIXME node cesta waterway=weir
name=jméno
ref=řeka říční_kilometr
bažina, rašeliniště Swamp.svg oblast natural=wetland
wetland=swamp
přírodní koupaliště Bathing.svg FIXME leisure=swimming_area
koupaliště Swimming pool.svg FIXME leisure=swimming_pool
krytý bazén Swimming pool covered.svg FIXME leisure=swimming_pool
covered=yes
akvapark Swimming pool covered.svg FIXME leisure=water_park
lázně Spa.svg FIXME amenity=spa
studna Water well.svg node man_made=water_well
kašna Fountain sym.svg FIXME amenity=fountain
vodojem Water tank.svg node oblast man_made=water_tank
vodárenská věž Water tower.svg node oblast man_made=water_tower

Umělé objekty

objekt značka typ tagování
plot FIXME FIXME barrier=fence
zeď FIXME FIXME barrier=wall
okraj lomu FIXME FIXME man_made=cliff
sad Garden.svg oblast landuse=orchard
vinice Vineyard.svg oblast landuse=vineyard
chmelnice Hop garden.svg FIXME landuse=hop_garden
budovy FIXME oblast building=yes
rozhledna Observation.svg node oblast man_made=tower
tower:type=observation
autokemp Camp sym.svg FIXME tourism=caravan_site
kemp Camp sym.svg FIXME tourism=camp_site
tábořiště Backcountry camp.svg FIXME tourism=camp_site
backcountry=yes
turistický přístřešek Shelter sym.svg uzel amenity=shelter
shelter_type=weather_shelter (uzavřený) nebo shelter_type=picnic_shelter (otevřený)
s lavičkou (lavičkami) bench=yes/počet
hrad Castle sym.svg uzel oblast historic=castle
castle_type=defensive
zámek Castle sym.svg uzel oblast historic=castle
castle_type=stately
tvrz Castle sym.svg uzel oblast historic=castle
castle_type=defensive
zřícenina Castle ruin.svg uzel oblast historic=castle
ruins=yes
(návrh ruins=remnants pro terénní pozůstatky)
alternativně:
historic=ruins
ruins=castle
hradiště Gord.svg FIXME historic=archaeological_site
site_type=fortification
fortification_type=hill_fort
archeologické naleziště Archaeological site.svg FIXME historic=archaeological_site
bojiště Battlefield.svg FIXME historic=battlefield
name=jméno_bitvy
date=datum_bitvy
turistická zajímavost Interesting.svg FIXME tourism=attraction
bunkr Bunker.svg Pillbox.svg uzel oblast military=bunker
+bunker_type=pillbox pro řopík
pevnost FIXME FIXME historic=castle
castle_type=fortress
jezdectví FIXME FIXME leisure=horse_riding
hájovna, myslivna Forester's lodge.svg FIXME man_made=forester's_lodge
pomník Memorial.svg Monument.svg uzel oblast menší: historic=memorial, větší: historic=monument
inscription=text na pomníku
start_date=datum odhalení
pamětní deska Memorial.svg uzel historic=memorial
memorial=plaque
inscription=text na desce
start_date=datum odhalení
halda Spoil heap.svg FIXME man_made=spoil_heap
důl Mine.svg FIXME štola: man_made=adit, šachta: man_made=mineshaft
důl mimo provoz Mine disused.svg FIXME štola: man_made=adit, šachta: man_made=mineshaft
disused=yes
lyžařský můstek FIXME FIXME sport=ski_jump
sjezdovka FIXME FIXME piste:type=downhill
obtižnost: zelená piste:difficulty=novice, modrá piste:difficulty=easy, červená piste:difficulty=intermediate, černá piste:difficulty=advanced
meteorologická stanice Meteo station.svg uzel uzel oblast oblast man_made=monitoring_station
monitoring:weather=yes
komín Chimney.svg FIXME man_made=chimney
vodní mlýn Watermill.svg FIXME man_made=watermill
větrný mlýn Windmill sym.svg FIXME man_made=windmill
větrná elektrárna Wind turbine.svg FIXME power=generator
generator:source=wind
vodní elektrárna Hydro plant.svg FIXME power=generator
generator:source=hydro
transformátor Sub station.svg FIXME power=substation
elektrické vedení FIXME FIXME power=line, stožár: power=tower
vysílač Communication tower.svg node oblast man_made=tower
tower:type=communication
zvonice Campanile.svg uzel oblast man_made=campanile
umělecké dílo, socha Artwork.svg uzel oblast tourism=artwork
lavička Lavicka.png uzel amenity=bench
posed FIXME FIXME amenity=hunting_stand
veřejné záchody FIXME FIXME amenity=toilets
bankomat FIXME FIXME amenity=atm

"civilizace"

objekt značka typ tagování
občerstvení Bar.svg FIXME rychlé občerstevní: amenity=fast_food, bar: amenity=bar, hospoda: amenity=pub, kavárna: amenity=cafe
restaurace Restaurant sym.svg FIXME amenity=restaurant
ubytování bez stravování Guest house.svg FIXME penzion: tourism=guest_house, ubytovna: tourism=hostel
ubytování se stravováním Hotel sym.svg FIXME hotel: tourism=hotel, motel: tourism=motel, horská chata: tourism=alpine_hut
muzeum Museum.svg FIXME tourism=museum
galerie Gallery.svg FIXME tourism=gallery
knihovna FIXME FIXME amenity=library
divadlo FIXME FIXME amenity=theatre
kino FIXME FIXME amenity=cinema
zoo FIXME FIXME tourism=zoo
zábavní park FIXME FIXME tourism=theme_park
turistické informace Info office.svg FIXME tourism=information
information=office
horská služba Mountain rescue.svg FIXME amenity=mountain_rescue
nemocnice Hospital sym.svg FIXME amenity=hospital
poliklinika Hospital sym.svg FIXME amenity=clinic
první pomoc First aid.svg FIXME amenity=first_aid
lékárna Pharmacy.svg FIXME amenity=pharmacy
pošta FIXME FIXME amenity=post_office
policie FIXME FIXME amenity=police
požární stanice FIXME FIXME amenity=fire_station
SOS telefón FIXME FIXME emergency=phone
směnárna FIXME FIXME amenity=bureau_de_change
banka FIXME FIXME amenity=bank
velvyslanectví FIXME FIXME amenity=embassy
autoservis FIXME FIXME shop=car_repair
autopůjčovna FIXME FIXME amenity=car_rental
cykloservis FIXME FIXME shop=bicycle
service:bicycle:repair=yes
cyklopůjčovna FIXME FIXME amenity=bicycle_rental

Náboženské objekty

objekt značka typ tagování
hřbitov Graveyard.svg oblast landuse=cemetery
religion=christian
klášter Monastery.svg uzel oblast amenity=place_of_worship
religion=christian
building=monastery
kostel Church sym.svg uzel oblast amenity=place_of_worship
religion=christian
building=church
kaple Chapel.svg uzel oblast amenity=place_of_worship
religion=christian
building=chapel
boží muka Shrine.svg uzel historic=wayside_shrine
religion=christian
denomination=(roman_)catholic/evangelical/czechoslovak_hussite/czech_brethren/...
kříž Cross sym.svg uzel historic=wayside_cross
religion=christian
denomination=(roman_)catholic/evangelical/czechoslovak_hussite/czech_brethren/...
smírčí kříž Conciliation cross.svg uzel historic=stone
stone_type=conciliation_cross
ref=číslo v centrálním registru (viz http://www.smircikrize.cz/)
name=jméno
synagoga Jewish.svg uzel oblast amenity=place_of_worship
religion=jewish
židovský hřbitov Jewish.svg uzel oblast landuse=cemetery
religion=jewish

Hranice, území nebo objekty se zvláštním režimem

objekt značka typ tagování
státní hranice FIXME FIXME FIXME
hraniční kámen FIXME FIXME historic=boundary_stone
hraniční přechod Border crossing road.svg FIXME barrier=border_control
hraniční přechod pro pěší, cyklisty a lyžaře Border crossing.svg FIXME barrier=border_control
motor_vehicle=no
foot=yes
bicycle=yes
ski=yes
hranice kraje FIXME FIXME FIXME
uzavřený prostor FIXME FIXME landuse=military
lavinový svah FIXME FIXME hazard=avalanche_path
hranice národního parku FIXME FIXME boundary=national_park
hranice přírodního parku FIXME FIXME boundary=protected_area
protection_title=přírodní park
hranice památkové zóny FIXME FIXME boundary=protected_area
protection_title=památková zóna
hranice CHKO FIXME FIXME boundary=protected_area
protection_title=chráněná krajinná oblast
hranice národní přírodní rezervace FIXME FIXME boundary=protected_area
protection_title=národní přírodní rezervace
národní přírodní památka Nature reserve.svg FIXME leisure=nature_reserve
boundary=protected_area
protection_title=přírodní památka
památný strom listnatý FIXME node natural=tree
type=broad_leafed
monument=yes
name=jméno
památný strom jehličnatý FIXME node natural=tree
type=conifer
monument=yes
name=jméno
památka UNESCO UNESCO.svg FIXME heritage:operator=whc
ref:whc=*
name=jméno

Informace o turistických trasách pro cyklisty a bikery

Pro cyklotrasy se používá již zavedené značení cycle routes doplněné o lcn=yes a ncn=yes.

Pokud dokážete posoudit obtížnost cesty pro horská kola (týká se highway=track a highway=path), doplňujte i značení obtížnosti mtb:scale=*. Orientačně mtb:scale=0 znamená hladkou cestu, mtb:scale=1 je v podstatě limit sjízdnosti pro treková kola a mtb:scale=2 už je hranice obtížnosti pro běžného cykloturistu na horském kole. Možno doplňovat o + a -, pokud potřebujete jemnější rozlišení (0 < 0+ < 1- < 1 atd.). V případě obtížných stoupání také mtb:scale:uphill=* a incline=up/down/+-procenta. Obtížnost mtb:scale:uphill=2 je opět hraniční pro lidi bez specifických technických dovedností: mtb:scale:uphill=3 a výše znamená, že je to pro běžné cykloturisty ve směru do kopce nezvládnutelné. Podívejte se na podrobné vysvětlení obtížností na příslušné stránce mtb:scale=*, jsou tam uvedeny i příklady a nahoře na stránce si můžete vybrat také českou jazykovou verzi (překlad není kompletní).

Pokud je po dané cestě jízda na kole legálně zakázána, použijte tag bicycle=no (to, že se vám zdá cesta technicky nesjízdná ještě neznamená, že ji nemůže někdo zvládnout - od toho slouží značení vyšších obtížností mtb:scale=3-6, zatímco bicycle=no by měl být aplikován pouze tam, kde je jízda na kole zakázána). V případě, že chcete ohodnotit subjektivní přitažlivost cesty pro horská kolá, můžete doplnit i class:bicycle:mtb=* a pro technicky zdatné jedince (typicky enduro-freeride-sjezdaře) i class:bicycle:mtb:technical=*.

Doplňováním těchto informací pomůžete vytvářet MTB mapu ČR MTBmap.cz (http://www.mtbmap.cz/), routovalenou OpenMTBMap pro GPS navigace Garmin, interaktivní mapu VTTrack (je třeba si zapnout vrstvu "Sentier OSM") a podklady pro hledání tras pro horská kola v rámci OpenRouteService.org.