Cs:Tag:railway=halt

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg railway = halt
Railway halt.jpg
Popis
Zastávka - místo, kde zastavuje vlak. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Skupina: Železnice
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto
Hlavní článek: Railway Stations(en)

 Železniční zastávka - místo, kde zastavuje vlak. Nemusí mít nástupiště a vlaky mohou zastavovat jen na znamení.

Pro veřejnou dopravu (místa zastavení a nástupiště) by se mělo také použít schéma veřejné dopravy.

Rozdíl mezi stanicí a zastávkou

Rozdíl mezi zastávkou railway=halt a stanicí (nádražím) railway=station se může lišit podle země. Zastávka halt je obvykle menší než nádraží station. Laický pojem nádraží může někdy pojmenovávat i zastávku. Laikové též mohou zastávku chybně nazvat stanicí.

  • V německý mluvících zemích, v Česku a na Slovensku se místa, kde zastavují vlaky osobní dopravy dělí na zastávky, značí se halt, zastavují zde pouze vlaky osobní dopravy a nejsou zde výhybky. Dále na stanice (lidově nádraží), značí se station, které obsahují kolejové rozvětvení a slouží i pro nákladní dopravu (existují i čistě nákladní stanice, takové se označují jako yard). Existují také další typy dopravních míst na železnici jako odbočka (junction) a nákladiště. Více informací najdete na německé stránce(de).

Jak mapovat

Přidejte uzel na prostředek zastávky a označte ho značkami railway=halt a name=*. Uzel nemusí být na cesta cestě railway=rail.

Na místo, kde zastavuje vlak, na cesta cestě označené railway=rail přidejte uzel uzel se značkami railway=stop a public_transport=stop_position. Druhou značku vynechejte, pokud zastávka není pro veřejnou dopravu.

Zastávky nejsou stanice

Povšimněte si, prosím, rozdílu mezi zastávkou a stanicí. Stanice mají alespoň jednu výhybku, kdežto zastávka ji nemá. To je důvod, proč i důležité stanice jako Hamburg-Dammtor a Jena-Paradies (obě stanice ICE) jsou zastávky a nikoliv stanice.

Typy železnic

Kromě railway=rail můžete použít tuto značku na railway=subway, railway=monorail a railway=light_rail, které jsou těžší než tramvaj.

Pro zastávky tramvaje na railway=tram a railway=light_rail se má používat značka railway=tram_stop.

Rozdílná definice v německy mluvících zemích

Mappeři v německy mluvících zemích používají jinou definici pro rozlišení mezi zastávkou railway=halt a stanicí railway=station. Stanice má výhybky zatímco zastávka nikoliv. Někdy může být obtížné rozlišit zastávku a stanici, protože výhybka může patřit vedlejší koleji poblíž zastávky.

Příklad

A-simple-halt.svg