Cs:Key:incline

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg incline
Incline17.jpg
Popis
Sklon cesty Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Status: schválenoPage for proposal

Pro označení sklonu cesty. V případě silnic je sklon často označen dopravní značkou.

Použití

Na cestách

Rozdělte cestu na koncích strmého úseku a přidejte značku incline=value% s hodnotou uvedenou níže. Hodnota by měla být nejvyšší hodnotou sklonu, který se v daném úseku svahu vyskytuje a nikoliv průměrnou hodnotou sklonu mezi dvěma uzly. Viz diskuse o klíči incline.

Nejvíce výskytů této značky je na schodech (highway=steps), obvykle značených incline=up nebo incline=down.

Na uzlech

Použití této značky na uzlech je omezeno (má-li vůbec smysl), protože uzly nemají žádný směr. Může být použita pouze na uzlech, které jsou částí jediné cesty, ale neznamená to, že se jedná o sklon celé cesty.

Aby se předešlo problémům, které by vznikly když bude uzel sdílen v křižovatce cest, měli byste radši značit úsek cesty mezi dvěma uzly, kde se dá úhel skutečně změřit.

Extrémně krátké úseky svahu (kratší než 1 metr pro vozidla, nebo kratší než 10 cm pro chodníky použitelné kolečkovými křesly) není obecně potřeba značit, jelikož nejsou ve skutečnosti překážkami, alespoň pokud jejich sklon je nižší než 50% (jinak se jedná spíše o schody).

Hodnoty

Sklon se nejčastěji udává jako hodnota v procentech (následovaná značkou %), např. incline=15%. Hodnoty ve stupních by se měly používat jen tam, kde je jejich užití běžné (následované značkou stupně °), např. incline=10°.

Kladné hodnoty znamenají pohyb nahoru ve směru cesty a záporné hodnoty znamenají pohyb dolů ve směru cesty.

Pokud je procentuální sklon neznámý, můžete použít incline=up, nebo incline=down. Tyto hodnoty také odkazují na směr cesty: up (nahoru) znamená neznámá kladná hodnota a down (dolů) znamená neznámá záporná hodnota.

Vztah mezi hodnotami v procentech a stupních

Velmi prudký sklon 1 metru vertikálně na každý metr horizontálně je vyjadřován jako 100% nebo jako 45°. Ve Velké Británii může být značeno jako '1 in 1'.

Uvědomte si, že 10° sklon není to samé co 10% sklon. 10° sklon je ve skutečnosti 17,63% a 10% sklon je 5.71°. Hodnoty lze převádět takto:

  • sklon v %› = tan(‹sklon v °› × pi/180) × 100
  • sklon v °› = arctan(‹sklon v %› / 100) × 180/pi
Násobení nebo dělení konstantou pi/180 je vyžadováno pouze pro trigonometrické funkce, které pracují s radiány místo stupňů.

Odhad y

V případě, že neznáte přesnou hodnotu, pak můžete buď

  • použít incline=up pro cesty vedoucí do kopce a incline=down pro cesty vedoucí z kopce, anebo
  • provést hrubý odhad a nevadí, že nebude úplně přesný; je vhodné doplnit také další značku jako třeba fixme=ověřit sklon

Obvyklé a extrémní sklony

Obvyklé hodnoty této značky jsou u silnice od −25% do 25%. Silnice, které mají sklon nižší než 10% jsou málokdy označeny dopravní značkou, mimo dálnic v horských oblastech (protože sekce delší než 500 metrů, kde zrychlení není kontrolováno brzděním, mohou být nebezpečné, zejména v zatáčkách nebo tam, kde se pohybují pomalejší vozidla nebo chodci ve vozovce). Ale silnice se sklonem vyšším než 20% jsou výjimečné a čistě vizuální odhad sklonu vede obvykle k příliš vysokým hodnotám.

Nejvyšší známý sklon veřejné ulice je 37% v  Canton Avenue - nejstrmější oficiálně známé veřejné ulici ve Spojených státech. Stát zpříma na svahu o sklonu 52% (třeba na sjezdovce) již může být obtížné a to nejen proto, že už začínají klouzat boty. Nejstrmější udržované sjezdovky mají okolo 100% (např. Piste de l'Aigle v Zinal, Švýcarsko, okolo 100%, nebo Harakiri v Mayrhofenu, Rakousko, 85%). Při lyžování mimo sjezdovky se sjíždí i strmější svahy.

Dlouhé svahy v horách jsou považovány za příliš příkrá pro jízdní kola, pokud dosáhnou na delším úseku 15%. Ve sportovních soutěžích jsou výzvou a často mají přiřazenou "kategorii" podle celkové délky strmého úseku. Neexistuje žádný mezinárodní standard pro tyto kategorie, každá soutěž má vlastní označení a přiděluje specifické body a tato kategorizace se může měnit v čase na každé jednotlivé soutěži. Takže kromě doby konání soutěže není žádné trvalé značení pro tyto kategorie.

Na druhou stranu, kategorizace dlouhých svahů na sjezdovkách je označena permanentně barvou dle jejich obtížnosti. Tyto barvy (v Evropě obvykle od barvy zelené k modré, červené a černé) se značí značkou piste:difficulty=*.

Někdo tvrdil, že maximální sklon chodníku použitelného pro kolečkové křeslo je 6%.

Časté kombinace

Všechny druhy značek highway, včetně schodů.

Vykreslování

Due to changes in Query-to-map this Template does not work anymore. You can use Template:Osm-query2. Please replace or delete this use of Osm-query template. [ dead link ]

Nahrazuje

highway=incline a highway=incline_steep.