Cs:Tag:barrier=wall

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = wall
Dscf0590-800.jpg
Popis
Zeď. Volně stojící stavba navržená k zabránění přechodu na druhou stranu, typicky postavená z cihel, betonu nebo kamení a téměř vždy neprůhledná. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Barrier fence mapnik.png
Skupina: Překážky
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Zeď. Volně stojící stavba navržená k zabránění přechodu na druhou stranu, typicky postavená z cihel, betonu nebo kamení a téměř vždy neprůhledná.

Jak mapovat

ElementWay.png
Element wall rend.png
ElementArea.png


barrier=wall
Historická zeď: Použijte historic=yes. Viz také heritage=*

Výška: Použijte značku height=* pro sdělení, jak je zeď vysoká.
Tloušťka: Značkou width=* sdělte, jak přesně tlustá zeď je. Nebo použijte značku est_width=* pro přibližnou tloušťku.


Alternativně: Použijte area=*, viz tam.


Bližší popis

Značkou wall=* můžete zeď blíže popsat. Hodnota by měla sdělovat hlavní vlastnost zdi, což může být typ, účel nebo způsob stavby, včetně následujících:

Klíč Hodnota Poznámka Mapnik Ilustrace
wall dry_stone  Suchá zeď
Barrier fence mapnik.png
Muchallscastledrystone.jpg
wall brick  Zdivo
Barrier fence mapnik.png
Heiligendammer Strasse Kiel Ziegelmauer.jpg
wall noise_barrier  Protihluková stěna
Barrier fence mapnik.png
Ekran akustyczny.jpg
wall jersey_barrier  Jersey barrier. Obvyklejší je značka (v květnu 2015) barrier=jersey_barrier.
Barrier fence mapnik.png
Road block.jpg
wall gabion  Gabion
Barrier fence mapnik.png
Gabion1.jpg
wall seawall  Zeď u moře
Barrier fence mapnik.png
Seawallventnor.jpg
wall flood_wall  Protipovodňová zeď
Barrier fence mapnik.png
Flood wall towers over the riverside path - geograph.org.uk - 1594070.jpg
wall castle_wall  Zeď hradu
Barrier fence mapnik.png
Valmiera castle wall.jpg


Materiál, ze kterého je zeď postavena, lze také značit značkou material=* za pomoci hodnot jako jsou stone - kámen, brick - cihly, concrete - beton a wood - dřevo.
Značkou colour=* můžete popsat barvu zdi.

Viz také značku wall=no, kterou se značili otevřené budovy z importu ve Francii(en).

Související značky