Cs:Tag:historic=memorial

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg historic = memorial
CIMG4191.JPG
Popis
Malý památník, obvykle vzpomínající na důležitou osobu nebo lidi, kteří zemřeli ve válce, či minulé události. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Memorial-16.svg
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Značka pro značení menších  památníků, obvykle vzpomínajících na důležitou osobu nebo lidi, kteří zemřeli ve válce, či minulé události.

Památníky se často nacházejí na veřejných zelených prostranstvích, hřbitovech, náměstích nebo na zdech budov venku nebo uvnitř.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel na střed, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu stavby.

Vhodné kombinace

Podobné značky

  • Nezaměňovat s historic=monument - památeční objekt, který je hodně velký či vysoký (lze vejít dovnitř, jít po nebo v něm), postavený pro připomenutí a ukázání respektu k osobě či skupině osob nebo události

Viz také

Ilustrace