Pl:Tag:historic=memorial

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg historic = memorial
POL Warsaw cm powst wwy6.jpg
Opis
Pomnik lub podobny obiekt upamiętniający osobę, grupę osób, miejsce lub wydarzenie. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Memorial-16.svg
Grupa: Historia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

historic=memorial – pomnik lub podobny obiekt upamiętniający np. osobę, grupę osób, miejsce lub wydarzenie.

Mapowanie

Należy umieścić węzeł węzeł w punkcie środkowym lub narysować obszar obszar wokół obrysu podstawy.

Tagowanie

Tag Opis Rekomendacja
historic=memorial Oznaczenie lokalizacji miejsca pamięci. ! Wymagane
memorial=* Rodzaj pomnika. Zobacz stronę tego klucza aby zapoznać się z popularnymi wartościami.  Zalecane
name=* Nazwa pomnika - zobacz rozdział Nazewnictwo.  Zalecane
artist_name=* Imię i nazwisko artysty, który jest autorem pomnika. ? Opcjonalne
artist:wikidata=* ID elementu Wikidata dotyczącego twórcy pomnika. ? Opcjonalne
artist:wikipedia=* Strona Wikipedii dotycząca twórcy pomnika. ? Opcjonalne
height=* Wysokość pomnika. ? Opcjonalne.
historic:civilization=* Cywilizacja jaka wykonała ten pomnik. Zapoznaj się ze stroną tego klucza aby poznać używane wartości. ? Opcjonalne
material=* Materiał z jakiego wykonano pomnik. ? Opcjonalne
start_date=* Data odsłonięcia pomnika. ? Opcjonalne
inscription=* tekst inskrypcji, które można znaleźć na pomniku. ? Opcjonalne
memorial:conflict=* Nazwa konfliktu zbrojnego, który został upamiętniony - stosowana jedynie w przypadku pomników wojennych. Inny uniwersalny klucz to subject=*. ? Opcjonalne
subject=* Ogólny tag odnoszący się do przedmiotu upamiętnienia. ? Opcjonalne
subject:wikidata=* ID elementu Wikidata o przedmiocie upamiętnienia (jeśli istnieje). ? Opcjonalne
subject:wikipedia=* Strona Wikipedii o przedmiocie upamiętnienia (jeśli istnieje). ? Opcjonalne
wikidata=* ID elementu Wikidata o pomniku (jeśli istnieje). ? Opcjonalne
wikipedia=* Strona Wikipedii dotycząca pomnika (jeśli istnieje). ? Opcjonalne

Nazewnictwo

Uwagi ogólne:

  • Staramy się stosować krótkie i zrozumiałe nazwy
  • Pierwszeństwo ponad poniższym schematem mają nazwy zwyczajowe (np. Głaz papieski)
  • Staramy się wycinać z nazw daty i dokładne lokalizacje (można umieszczać je np. w kluczach description=* lub inscription=*)
  • Unikamy zdrobnień (ławeczka, tabliczka itp.)
Temat pomnika Przypadek Przykładowe nazwy w OSM Uwagi
Osoba lub postać Mianownik Gen. bryg. Alfons Maćkowiak; Jan Paweł II; Jezus Chrystus; Jezus Chrystus dźwigający krzyż; Jezus Chrystus ze św. Piotrem; Jurij Gagarin; Król Przemysł II; Matka Boża; Matka Boża Różańcowa; Matka Boża z Lourdes; Najświętszy Zbawiciel; NMP Niepokalanego Poczęcia; Piotr Szczęsny - Szary Człowiek; Prorok Eliasz; Roman Bentke i Andrzej Gliński; Siewca; Św. Jan Nepomucen
Grupa osób lub organizacja Typ pomnika

+dopełniacz

Głaz 15. Pułku Ułanów Poznańskich; Głaz Energetyków; Głaz ofiar II Wojny Świątowej z rejonu SP 56; Głaz prekursorów turystyki i krajoznawstwa; Głaz zasłużonych dla Ogrodu Botanicznego; Pomnik 3. Poznańskiego Pułku Lotniczego; Pomnik fundacji im. gen. Henryka "Zręba" Kowalówki; Pomnik junikowskich członków ruchu oporu; Pomnik Kombinatu Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych; Pomnik kryptologów; Pomnik miłośników Dębiny; Pomnik nagrobny żołnierzy radzieckich; Pomnik ofiar Fortu VII; Pomnik ofiar katastrofy bombowca; Pomnik poległych parafian; Pomnik polskich żołnierzy; Pomnik Powstańców Wielkopolskich; Pomnik pracowników komunikacji miejskiej; Tablica 55. Poznańskiego Pułku Piechoty; Tablica dowódców Powstania Wielkopolskiego; Tablica harcerzy poznańskiej "Piątki"; Tablica poległych w Poznańskim Czerwcu 1956; Tablica twórców Roty; Tablica wiernych Bogu i Polsce harcerzy; Tablica śp. proboszczów parafii Stosujemy powszechnie znane skróty nazw organizacji
Wydarzenie Mianownik Akcja Bollwerk; Katyń 1940; Kongres Chrystusa Króla w Poznaniu w 1937; Pierwszy w Poznaniu pochód pierwszomajowy; Pobyt Adama Mickiewicza; Pobyt Jana Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego; Poznański Czerwiec 1956; Poświęcenie przez Jana Pawła II kamienia węgielnego; Uroczyste przekazanie sztandaru dla 3 Brygady Pancernej Armii Wojska Polskiego; Wizyta Jana Pawła II w Poznaniu; Zawieszenie polskiej flagi na Ratuszu
Miejsce wydarzenia itp. "Miejsce"

+dopełniacz

Miejsce straceń kilkuset polskich patriotów; Miejsce hołdu lennego i przysięgi wierności; Miejsce zamieszkania Krystyny Feldman; Miejsce modlitwy Jana Pawła II; Miejsce obrad komisji organizacyjnej UAM; Miejsce koncertu Fryderyka Chopina; Miejsce zebrania założycielskiego Towarzystwa Krajoznawczego; Miejsce urodzenia Romana Wilhelmiego; Miejsce pochówku radzieckich żołnierzy; Miejsce Katowni Urzędu Bezpieczeństwa; Miejsce założenia Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego; Miejsce rezydowania Napoleona; Miejsce przysięgi Powstańców Wielkopolskich Stosujemy w przypadkach, kiedy nacisk pomnika położony jest na miejsce wydarzenia, a nie samo wydarzenie (np. W tym miejscu..., W tym budynku...)
Obiekt Mianownik Dąb Wolności (dotyczy tablic i głazów przy pamiątkowych drzewach); Fontanna na Malcie; Historia budynku; Historia gmachu; Kamień węgielny z katedry poświęcony przez Jana Pawła II; Most Teatralny; Park Tysiąclecia; Plac Hoovera; Rondo Kaponiera; Średzka Kolej Dojazdowa
Miejsce dawnego obiektu "Miejsce"

+dopełniacz

Miejsce więzienia śledczego UB; Miejsce siedziby Gestapo; Miejsce obozu Lager Glowna; Miejsce Hotelu Saskiego
Rocznica wydarzenia, organizacji itp. "...rocznica"

lub

"...-lecie"

+dopełniacz

10. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego; 100-lecie Polskiego Związku Wędkarskiego; 20. rocznica odrodzenia ruchu brackiego w Poznaniu; 21. rocznica zwycięstwa nad faszyzmem; 25. rocznica Wydarzeń Czerwcowych 1956; 400-lecie Poczty Polskiej; 50. rocznica utworzenia szczepu harcerskiego im. Edwarda Pietrzykowskiego; 50. rocznica Września 1939; 60. rocznica otwarcia sklepu Spółdzielni Spożywców "Zgoda"
Inne (nazwy własne/zwyczajowe, itp.) 10 przykazań Bożych; Biały rower; Cokół po pomniku Adama Mickiewicza; Golgota Wschodu; Odezwa Stalina; Otwarty pomnik Kazimierza Nowaka; Pomnik psa; Pomnik Roberta Jaeckla (pomnik w kształcie lwa); Pomnik statku SS Poznań (pomnik w kształcie kotwicy); Pomnik wdzięczności za odzyskanie niepodległości; Pomnik Zwycięstwa; Serce Jezusa; Tablica anonimowego fotografa pioruna; Tablica Petera Mansfelda (tablica w kształcie otwartej księgi); Tablica Wdzięczności; Wielki Pontyfikat Jana Pawła II 1978-2005; Ławka prof. Heliodora Święcickiego; Ławka studentów Stosujemy m.in. w przypadkach, kiedy standardowa nazwa mogłaby być myląca, np. z racji na nietypowy kształt pomnika

Podobne tagi

Grafika