Pl:Tag:historic=stone

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg historic = stone
(historyczny = kamień)
Stein1811.jpg
Opis
Kamień o wartości historycznej, ukształtowany lub umieszczony przez człowieka. Edit or translate this description.
Grupa: Historia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciuPage for proposal

historic=stone - stosowany do oznaczenia kamienia posiadającego historyczną wartość.

Przydatne tagi

historic=stone to ogólny tag dla wszystkich małych kamieni, dla których nie możemy użyć jednego z następujących ustalonych tagów:

+site_type=bigstone
+site_type=megalith + megalith_type=menhir

Dlatego jest on stosowanie dla takich kamieni, które są na przykład zbyt małe, aby można je było oznakować historic=memorial lub ich pochodzenie i znaczenie nie używając historic=wayside_cross ani historic=wayside_shrine jest uzasadnione.
Stosujemy również ten znacznik dla kamieni, które znajdują się w określonych obszarach, takich jak kamienie Ritter w Nadrenii-Palatynacie, (Niemcy), kamienie pojednawcze w Europie lub kamienie Pictish w Szkocji.
Dalszą klasyfikację tych kamieni wykonuje się dodatkowo za pomocą tagu description=*.
Kamienie te są chronione w Niemczech.

Mapowanie

Nanosimy węzeł węzeł i dodajemy tag historic=stone oraz name=*.

Tagi do użycia w połączeniu

Przykłady

Tags Picture
historic=stone
stone_type=conciliation_cross
collection=yes
material=sandstone
heritage=yes
conciliation stones
historic=stone
stone_type=conciliation_cross
description:de=Sühnestein
format=disc_cross
material=sandstone
heritage=yes
disc cross
historic=stone
stone_type=ruhstein
description:de=Ruhebank,Gruhe
material=sandstone
heritage=yes
Ruhebank
historic=stone
inscription=1811
format=squared_stone
format:top=flat
material=sandstone
heritage=yes
year=1811
Stein1811.jpg
historic=stone
stone_type=conciliation_cross
format=stone_cross
material=sandstone
heritage=yes
moved=yes
description:de=in Kirchenwand eingemauert
image=*
Suehnestein-eilenb.jpg
historic=stone
format=squared stone
format:top=segment-like
material=sandstone
heritage=yes
inscription=Verbotener Weg bei 150.m.
Verboten-stein.jpg
historic=stone
stone_type=coat_of_arms
heritage=yes
description=Stone Coat of arms
Stone Coat of arms
historic=stone
description=marked stone
marked stone

Zobacz też

Zewnętrzne linki dotyczące kamieni historycznych