Pl:Tag:historic=stone

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg historic = stone
(historyczny = kamień)
Stein1811.jpg
Opis
Kamień o wartości historycznej, ukształtowany lub umieszczony przez człowieka. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Historia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistościPage for proposal

historic=stone - stosowany do oznaczenia kamienia posiadającego historyczną wartość.

Przydatne tagi

historic=stone to ogólny tag dla wszystkich małych kamieni, dla których nie możemy użyć jednego z następujących ustalonych tagów:

+site_type=bigstone
+site_type=megalith + megalith_type=menhir

Dlatego jest on stosowanie dla takich kamieni, które są na przykład zbyt małe, aby można je było oznakować historic=memorial lub ich pochodzenie i znaczenie nie używając historic=wayside_cross ani historic=wayside_shrine jest uzasadnione.
Stosujemy również ten znacznik dla kamieni, które znajdują się w określonych obszarach, takich jak kamienie Ritter w Nadrenii-Palatynacie, (Niemcy), kamienie pojednawcze w Europie lub kamienie Pictish w Szkocji.
Dalszą klasyfikację tych kamieni wykonuje się dodatkowo za pomocą tagu description=*.
Kamienie te są chronione w Niemczech.

Mapowanie

Nanosimy węzeł węzeł i dodajemy tag historic=stone oraz name=*.

Tagi do użycia w połączeniu

Przykłady

Tags Picture
historic=stone
stone_type=conciliation_cross
collection=yes
material=sandstone
heritage=yes
conciliation stones
historic=stone
stone_type=conciliation_cross
description:de=Sühnestein
format=disc_cross
material=sandstone
heritage=yes
disc cross
historic=stone
stone_type=ruhstein
description:de=Ruhebank,Gruhe
material=sandstone
heritage=yes
Ruhebank
historic=stone
inscription=1811
format=squared_stone
format:top=flat
material=sandstone
heritage=yes
year=1811
Stein1811.jpg
historic=stone
stone_type=conciliation_cross
format=stone_cross
material=sandstone
heritage=yes
moved=yes
description:de=in Kirchenwand eingemauert
image=*
Suehnestein-eilenb.jpg
historic=stone
format=squared stone
format:top=segment-like
material=sandstone
heritage=yes
inscription=Verbotener Weg bei 150.m.
Verboten-stein.jpg
historic=stone
stone_type=coat_of_arms
heritage=yes
description=Stone Coat of arms
Stone Coat of arms
historic=stone
description=marked stone
marked stone

Zobacz też

Zewnętrzne linki dotyczące kamieni historycznych