Pl:Key:stone_type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg stone_type
(rodzaj kamienia)
Sühnestein Gustow 2.jpg
Opis
Rodzaj kamienia. Edit or translate this description.
Grupa: Historia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

Wikidane

_ stone type=* - służy do dodatkowego oznaczenia rodzaju kamienia.

Mapowanie

Użyjmy w połączeniu z historic=stone.

Wartości

Zobacz też