Pl:Key:stone_type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg stone_type
(rodzaj kamienia)
Sühnestein Gustow 2.jpg
Opis
Rodzaj kamienia. Edit or translate this description.
Grupa: Historia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do droginie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Wikidane
Status: w użyciu

_ stone type=* - służy do dodatkowego oznaczenia rodzaju kamienia.

Mapowanie

Użyjmy w połączeniu z historic=stone.

Wartości

Zobacz też