Pl:Key:moved

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg moved
(przeniesiony)
Opis
Obiekt został przeniesiony z pierwotnej lokalizacji. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

moved=yes - wskazuje, że obiekt został przeniesiony z pierwotnej lokalizacji.

Oryginalnie, użycie tego tagu zostało udokumentowane tylko dla site_type=megalith, ale przypuszczalnie można go użyć również z innymi tagami.

Obecnie ten tag jest używany np. w Niemczech dla obiektów przeniesionych z pierwotnej lokalizacji, np. dla historycznych budynków, które zostały przeniesione do jakiegoś muzeum na wolnym powietrzu.