Cs:Key:monitoring:weather

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg monitoring:weather
Mildura Airport Weatherstation.jpg
Popis
Zařízení, které monitoruje počasí. Edit or translate this description.
Skupina: Vytvořené člověkem
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: používáno

Popis

Značka monitoring:weather=yes se používá v kombinaci s man_made=monitoring_station k popisu zařízení, které monitoruje počasí. Meteorologické monitorovací sítě jsou často provozovány vládní agenturou, ale roste i počet stanic provozovaných soukromými agenturami, nebo dokonce amatérskými meteorology. Zatímco soukromé monitorovací stanice nemusí odpovídat pravidlu "co je v místě" nebo být ověřitelné, oficiální stanice toto splňují. Dále se zaměříme hlavně na oficiální stanice.

Umístění stanic

Státní stanice lze často nalézt u státních zařízení, jako jsou školy, státní a infrastrukturní zařízení, letiště atd.  WMO doporučuje provádět měření teploty nad posekanou trávou, bez blízkých významných zdrojů tepelného záření (zpevněné povrchy jako je beton nebo asfalt, prosklené fasády, topné zařízení, automobily a nákladní automobily) v okolí. Často lze stanice nalézt na otevřených místech s travnatým povrchem, trochu stranou od ostatních zařízení. Stanice bývají obehnány plotem, což je vidět na leteckém snímku.

Stanici stačí označit jako uzel (plochy jsou také možné, ale měli byste se vyhnout relacím), který je umístěn na  Stevensonově mřížce(en), která je na leteckém snímku viditelná jako velká bílá skvrna. Není nutné, a je často kontraproduktivní, označit každý měřicí přístroj jako samostatnou monitorovací stanici.

Nalezení identifikátorů stanic

WMO nedávno spustila nástroj OSCAR/Surface(en) (Observing Systems Capability Analysis and Review Tool), který si klade za cíl nahradit starý seznam stanic WMO Volume A. Můžete zde vyhledávat stanice a získat jejich metadata. Upozorňujeme, že identifikátor zobrazený pod "WMO index No" představuje identifikátor ref:wigos=*, ale ne starý identifikátor WMO stanice ref:wmo=*. Identifikátor WMO stanice je často součástí identifikátoru WIGOS jako posledních 5 číslic.

Povinné značky

Tyto značky jsou nezbytné pro značení stanice pro monitorování počasí.

Důležité značky

Jsou-li známé, tyto značky by se zcela jistě měly přidávat, protože obsahují cenné informace.

 • name=* - stanice obvykle mají název podle města/obce nebo zařízení (letiště), kde jsou umístěny a tento název by měl být vždy v jazyce a abecedě dané země (např. Палић pro srbskou stanici 13067)
 • int_name=* - v případě potřeby obsahuje přepis do latinky hodnoty značky name=* (např. Palić pro Палић), navíc přidejte značku name:lang_translit=*, která popisuje schéma použité pro přepis názvu (viz také Vícejazyčné názvy(en))
 • ref:wmo=* - WMO přiřazuje jedinečný  identifikátor (id)(en) každé registrované stanici (např. 11035). Každé zemi je přidělen rozsah identifkátorů. Toto ID umožňuje mapovat přenášená data o počasí ke konkrétní stanici.
 • ref:wigos=* - výše uvedený identifikátor WMO stanice je v současné době rušen a byl nahrazen identifikátorem WIGOS (WMO Integrated Global Observing System).
 • ref=* - pokud není dostupný ref:wmo, použijte jiné identifikátory k přiřazení dat ke stanici.
 • ref:icao=* -  ICAO přiřazuje jednoznačný  identifikátor pro každé letiště (např. LOWW). První dva znaky označují region a často také zemi. Pokud je stanice umístěna na letišti, tento identifikátor by měl být přidán, jelikož  METAR tento identifikátor obsahuje a umožňuje přiřazení ke konkrétní stanici.
 • ele=* - informace o nadmořské výšce pomáhá redukovat hodnotu tlaku na průměrnou hladinu moře pro porovnání (viz pro podrobnosti  Tlak nad průměrnou hladinou moře(en)).

Poznámka k volacím znakům: Některé agentury pro své neletištní stanice používají volací znaky, které napodobují kódy ICAO. Ty by se NEMĚLY označovat jako ref:icao=*. Pokud je nutné přidat tyto volací znaky, použijte místo toho nějaký jiný klíč ref:*=*. Povětšinou není nutné je přidávat, protože mají pouze lokální význam.

Poznámka k informacím o nadmořské výšce: Seznamy stanic mohou zmiňovat dva různé typy nadmořské výšky (WMO ji nazývá Hp - nadmořská výška stanice - a Hha - nadmořská výška země nebo letiště). Často se barometr nachází v Stevensonově mřížce, takže tyto dvě hodnoty se liší pouze o několik metrů (jelikož teplota je měřena 2 m nad zemí). Někdy se barometr nachází jinde, např. na střeše budovy, takže může být odchylka větší. Pro klíč ele=* se má vždy použít nadmořská výška země (neboli Hha), protože tak se to běžně v OSM používá.

Užitečné značky

 • operator=* - označuje provozní organizaci, pomáhá to při klasifikaci stanic, měly by se používat zkratky.
 • fixme=* - označuje nezbytná zlepšení, pokud chybí údaje nebo není přesná poloha atd. (např. fixme=resurvey označuje nepřesnou polohu).

Přístroje

Stanice pro monitorování počasí povětšinou sleduje více než jeden parametr. Existují  radarové stanice, specializované stanice pro monitorování srážek (často provozované hydrologickou agenturou a také povětšinou měří teplotu pro rozlišování mezi deštěm a sněhem), umístění  radiosond(en) a normální meteorologické stanice (které často měří teplotu, vlhkost, tlak, srážky, vítr a dobu slunečního svitu). Běžně sledované parametry se mohou lišit země od země. Přehled přístrojů na běžné americké stanici na letišti lze nalézt  na wikipedii(en).

Atmosférický tlak

Výška základny oblačné vrstvy

 • weather:ceilometer=yes/no -  ceilometer(en) se používá k monitorování výšky oblačné vrstvy (také je možné sledovat koncentraci aerosolu). Tento přístroj se často používá na letištích.

Vlhkost

 • weather:humidity_sensor=yes/no - pro měření relativní vlhkosti, v soukromých meteorologických stanicích často za pomocí kapacitních nebo odporových snímačů, které jsou levnější než psychrometry (viz níže). Psychrometr je často používán v oficiálních monitorovacích stanicích.
 • weather:psychrometer=yes/no -  psychrometr se používá ke sledování teploty rosného bodu a výpočet relativní vlhkosti, většinou je umístěn v rámci Stevensonovy mřížky; nejdokonalejší automatizovaná řešení využívají  psychrometr rosného bodu s chlazeným zrcadlem(en), levnější senzory vlhkosti zahrnují kapacitní nebo odporové senzory (viz výše).

Blesk

 • weather:lightning_detector=yes/no -  detektor blesku(en) monitoruje aktivitu blesků tím způsobem, že sleduje příchod elektromagnetických vln vytvořených bleskem a počítá rozdíly průběhu pro výpočet jeho polohy. Detektory jsou často mimo běžné meteorologické stanice a jsou také často provozovány různými agenturami (např. ALDIS v Rakousku je společný podnik rakouského provozovatele přenosové elektrické soustavy a rakouské elektrotechnické asociace).

Srážky

 • weather:ombrometer=yes/no -  srážkoměr sleduje kapalné srážky a má tvar kbelíku. Existují také specializované srážkoměry často provozované hydrologickými agenturami, které měří i teplotu, aby rozlišily mezi sněhem a deštěm.
 • weather:precipitation_indicator=yes/no - stanice často používají infračervené paprsky k určení, zda aktuálně prší. Některé přístroje jsou schopny rozlišovat mezi různými druhy srážek. Indikátory srážek mohou být nezbytné v případech, kdy úhrny srážek jsou pro srážkoměr příliš nízké.
 • weather:radar=yes/no -  meteorologický radar se používá ke sledování horizontálního a vertikálního rozmístění a typu (déšť, mrholení, sníh, kroupy) srážek.
 • weather:snow_height_sensor=yes/no - automatizované sněhové výškové senzory pracující s ultrazvukem.

Solární/Přímé/Atmosférické záření (sluneční svit)

 • weather:pyranometer=yes/no -  pyranometr se používá ke sledování slunečního záření. Tento přístroj je obvykle namontován na sloupu nebo věži. Doba slunečního svitu bývá vypočítána z hodnot záření (překročení 120 W/m2).
 • weather:pyrgeometer=yes/no -  pyrgeometer(en) se používá pro sledování atmosférického infračerveného záření. Měří sestupné dlouhovlnné záření a s pomocí něho vypočítává radiační rovnováhu mezi povrchem a atmosférou.
 • weather:pyrheliometer=yes/no -  pyrheliometr se používá ke sledování přímých paprsků slunečního záření. Tento přístroj je často namontován na sloupu nebo věži. Při sledování doby slunečního svitu pomocí tohoto přístroje je výsledek přesnější než z pyranometru (viz výše).

Teplota přízemní/půdy/vzduchu

Svislé vrstvy atmosféry

 • weather:radiosonde=yes/no -  radiosondy(en) jsou v podstatě meteorologické balóny pro sledování vrstvení atmosféry. Umísťovány jsou často na letištích, jelikož struktura atmosféry je důležitá pro přistání a start letadel. Sledují různé proměnné najednou (jako je třeba teplota, tlak, rychlost větru a jeho směr). Často jsou sledovány pomocí GPS nebo radaru. Radar pro sledování radiosond může na leteckém snímku vypadat jako radar srážek (jako radar radiosond v Wien-Hohe Warte).

Viditelnost

Vítr

 • weather:anemometer=yes/no - se používá k sledování rychlosti a směru větru (není nutné rozlišovat mezi rychlostí a směrem větru, jako profesionální standard jsou nyní brané  ultrazvukové anemometry(en), které sledují obě proměnné). Často se nachází na sloupu nebo věži, neboť vítr se sleduje 10 m nad zemí.

Poznámka o názvech přístrojů: Existují dva způsoby pro označení zařízení v meteorologické stanici: pojmenování přístroje nebo pojmenování proměnných, které jsou sledovány. Oba způsoby mají nevýhody, protože existují různé způsoby měření proměnné a to může vést k více možnostem a případné nekonzistentnosti. Avšak pojmenování přístroje má některé výhody. Za prvé, u názvu proměnných (např. srážky), neexistuje žádný způsob, jak rozlišovat mezi indikátorem srážek, srážkoměrem a také srážkovým radarem. Za druhé, název přístroje udává i kvalitativní rozdíly jako např. že psychrometry jsou přesnější než kapacitní nebo odporové snímače vlhkosti.

Jiné možné klíče