Cs:Tag:amenity=embassy

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = embassy
Palais Metternich2.jpg
Popis
Ambasáda Edit or translate this description.
Skupina: Občanská vybavenost
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de factoPage for proposal

Wikidata

 Ambasáda(en) je oficiální kancelář země v jiné zemi (např. v hlavním městě). Tato značka se používá pro ambasády, ale také pro sídla velvyslanců, konzuláty a jiná diplomatická zařízení.

Značení

Značka Poznámky
name=* Název ambasády v místním jazyce, např. „Embassy of the Russian Federation“ pro ruskou ambasádu v USA. Můžete přidat i názvy v jiných jazycích pomocí přípony name:lg=*, kde lg je kód jazyka tohoto názvu (přidávejte, prosím, pouze oficiální názvy a nikoliv neoficiální překlady). Viz také Vícejazyčné názvy(en).
alt_name=* Jelikož oficiální názvy mohou být dlouhé a nepraktické, můžete také zvážit přidání hovorového názvu jako Norská ambsáda klíčem alt_name=*. Tyto alternativní názvy pomáhají uživatelům získat požadované informace z databáze.
diplomatic=* Určuje povahu diplomatické instituce (např. ambasáda, konzulát, rezidence velvyslance, atd.).
country=* Reprezentovaná země, použijte  ISO 3166-1 dvojpísmenný kód země (velkými písmeny, podrobnosti níže).
target=* Cílová země, použijte  ISO 3166-1 dvojpísmenný kód země (velkými písmeny, podrobnosti níže).

Vykreslování

Loading map...


Poznámky

K přidání kódu země značte country=<ISO 3166-1 dvojpísmenný kód země> (seznam všech kódů zemí na Wikipedii). Například pro Britskou ambasádu v USA použijte country=GB (prosím, velkými písmeny, malá písmena jsou pro kódy jazyka).