Cs:Tag:amenity=embassy

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

exclamation mark

Tento prvek byl prohlášen za zastaralý. Jeho doporučenou náhradou je: office=diplomatic.
Důvod je zdokumentován na stránce Deprecated features. Tuto značku můžete stále používat nebo interpretovat, jak uznáte za vhodné, jelikož v OpenStreetMap nejsou žádné “zakázané prvky”.
Za žádných okolností ovšem neměňte automaticky (nebo poloautomaticky) tuto značku v databázi na jakoukoliv jinou ve větším měřítku, aniž by to odpovídalo Zásadám automatických oprav. Všechny takové změny budou vráceny zpět.
Public-images-osm logo.svg amenity = embassy
Palais Metternich2.jpg
Popis
Ambasáda Show/edit corresponding data item.
Skupina: Občanská vybavenost
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: nahrazenoPage for proposal

 Ambasáda(en) je oficiální kancelář země v jiné zemi (např. v hlavním městě). Tato značka se používá pro ambasády, ale také pro sídla velvyslanců, konzuláty a jiná diplomatická zařízení.

Značení

Značka Poznámky
name=* Název ambasády v místním jazyce, např. „Embassy of the Russian Federation“ pro ruskou ambasádu v USA. Můžete přidat i názvy v jiných jazycích pomocí přípony name:xx=*, kde xx je kód jazyka tohoto názvu (přidávejte, prosím, pouze oficiální názvy a nikoliv neoficiální překlady). Viz také Vícejazyčné názvy(en).
alt_name=* Jelikož oficiální názvy mohou být dlouhé a nepraktické, můžete také zvážit přidání hovorového názvu jako Norská ambsáda klíčem alt_name=*. Tyto alternativní názvy pomáhají uživatelům získat požadované informace z databáze.
diplomatic=* Určuje povahu diplomatické instituce (např. ambasáda, konzulát, rezidence velvyslance, atd.).
country=* Reprezentovaná země, použijte  ISO 3166-1 dvojpísmenný kód země (velkými písmeny, podrobnosti níže).
target=* Cílová země, použijte  ISO 3166-1 dvojpísmenný kód země (velkými písmeny, podrobnosti níže).

Vykreslování


Poznámky

K přidání kódu země značte country=<ISO 3166-1 dvojpísmenný kód země> (seznam všech kódů zemí na Wikipedii). Například pro Britskou ambasádu v USA použijte country=GB (prosím, velkými písmeny, malá písmena jsou pro kódy jazyka).