Cs:Key:country

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg country
Flaggen Bd1.jpg
Popis
Kód vysílací země diplomatické mise Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Klíč country=* se používá spolu se značkou amenity=embassy pro popis vysílací země diplomatické mise.

Jako hodnotu značky country=* použijte kód země podle ISO 3166-1 alpha-2. Tento kód se zapisuje VELKÝMI písmeny. Seznam kódů všech mezinárodně uznávaných zemí najdete zde:  ISO 3166-1 alpha-2(en).

Příklady

  • country=DE pro německou ambasádu v cizí zemi.
  • country=DK pro dánskou ambasádu v cizí zemi.
  • country=TZ pro tanzanijskou ambasádu v cizí zemi.
  • country=DZ pro alžírskou ambasádu v cizí zemi.

Viz také

Poznámka

Stejné kódy zemí podle standardu ISO 3166-1 alpha-2 se také používají ve značkách addr:country=*.