Pl:Key:country

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg country
(kraj)
Flaggen Bd1.jpg
Opis
Kod kraju wysyłającego misję dyplomatyczną. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

country=* - służy do wskazania kodu kraju (również organizacji międzynarodowej lub administracji regionalnej) wysyłającego misję dyplomatyczną.

Tag ten jest stosowany w połączeniu z tagiem office=diplomatic, aby wskazać "kraj wysyłający" misję dyplomatyczną.

Jako wartość dla country=* należy podać kod kraju zgodnie z ISO 3166-1 alpha-2. Ten kod jest podany jako dwie wielkie litery.
 ISO 3166-1 alpha-2 - lista wszystkich uznawanych na całym świecie kodów krajów.

Przykłady

  • country=PL Polska ambasada w innym kraju.
  • country=DK Duńska ambasada w innym kraju.
  • country=TZ Tanzańska ambasada w innym kraju.
  • country=DZ Algierska ambasada w innym kraju.

Wiele wartości

Gdy kraje mają wspólną ambasadę stosujemy średnik jako separator wielu wartości.

  • country=DE;PL;CZ;SK - ambasada Etiopii w Berlinie dla Niemiec, Polski, Czech i Słowacji way 79207894.

Administracja regionalna

Podobszary, takie jak prowincje lub stany danego kraju, mogą mieć również misje (zwykle w stolicy). Do określania ich wartości należy użyć ISO 3166-2.

Zobacz też

Uwaga

Te same kody krajów zgodnie z ISO 3166-1 alpha-2 są również używane w połączeniu z addr:country=*.