Pl:Key:country

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg country
(kraj)
Flaggen Bd1.jpg
Opis
Kod kraju wysyłającego misję dyplomatyczną. Edit or translate this description.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

country=* - służy do wskazania kodu kraju wysyłającego misję dyplomatyczną.

Tag ten jest stosowany w połączeniu z tagiem amenity=embassy, aby wskazać "kraj wysyłający" misję dyplomatyczną.

Jako wartość dla country=* musimy podać kod kraju zgodnie z ISO 3166-1 alpha-2. Ten kod jest podany jako dwie wielkie litery.
 ISO 3166-1 alpha-2 - lista wszystkich uznawanych na całym świecie kodów krajów.

Przykłady

  • country=PL Polska ambasada w innym kraju.
  • country=DK Duńska ambasada w innym kraju.
  • country=TZ Tanzańska ambasada w innym kraju.
  • country=DZ Algierska ambasada w innym kraju.

Zobacz też

Uwaga

Te same kody krajów zgodnie z ISO 3166-1 alpha-2 są również używane w połączeniu z addr:country=*.