Pl:Key:target

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg target
(cel)
Flaggen Bd1.jpg
Opis
Kod kraju przyjmującego lub kraju będącym gospodarzem misji dyplomatycznej. Edit or translate this description.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

Wikidane

target=* - jest stosowany w połączeniu z tagiem amenity=embassy w celu wskazania kraju przyjmującego lub kraju będącym gospodarzem misji dyplomatycznej.

Kraj przyjmujący niekoniecznie musi być identyczny z krajem, w którym znajduje się ambasada. Wiele takich przykładów mamy w Rzymie, ponieważ większość misji w Stolicy Apostolskiej (Watykan) znajduje się na terenie Włoch. W ten sam sposób misja ONZ do DR Konga ma swoje biuro w Kampali w Ugandzie. Misje dyplomatyczne międzynarodowych organizacji pozarządowych (takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych) będą nieuchronnie rezydować na terytorium państwa trzeciego.

Jako wartość target=* musimy podać kod kraju zgodnie z ISO 3166-1 alpha-2. Ten kod jest podany jako dwie wielkie litery. Tutaj znajdziemy listę wszystkich międzynarodowych kodów krajów:  ISO 3166-1 alpha-2.

Przykładys

  • target=DE dla zagranicznej ambasady mającej swoją siedzibę w Republice Federalnej Niemiec.
  • target=VA dla zagranicznej ambasady mającej swoją siedzibę w Stolicy Apostolskiej.
  • target=CD dla zagranicznej ambasady mającej swoją siedzibę w Demokratycznej Republice Konga.
  • target=UN dla zagranicznej ambasady mającej swoją siedzibę przy ONZ.

Zobacz też

Uwaga

Te same kody krajów zgodnie z ISO 3166-1 alpha-2 są również używane w połączeniu z addr:country=*.