Pl:Key:target

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg target
(cel)
Flaggen Bd1.jpg
Opis
Kod kraju przyjmującego lub kraju będącym gospodarzem misji dyplomatycznej. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

target=* - jest stosowany w połączeniu z tagiem office=diplomatic w celu wskazania kraju lub organizacji przyjmującej misję dyplomatyczną.

Kraj przyjmujący niekoniecznie musi być identyczny z krajem, w którym znajduje się ambasada. Wiele takich przykładów mamy w Rzymie, ponieważ większość misji w Stolicy Apostolskiej (Watykan) znajduje się na terenie Włoch. W ten sam sposób misja ONZ do DR Konga ma swoje biuro w Kampali w Ugandzie. Misje dyplomatyczne międzynarodowych organizacji pozarządowych (takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych) będą nieuchronnie rezydować na terytorium państwa trzeciego.

Jako wartość target=* musimy podać kod kraju zgodnie z ISO 3166-1 alpha-2. Ten kod jest podany jako dwie wielkie litery. Tutaj znajdziemy listę wszystkich międzynarodowych kodów krajów:  ISO 3166-1 alpha-2.

Przykłady

  • target=DE dla zagranicznej ambasady mającej swoją siedzibę w Republice Federalnej Niemiec.
  • target=VA dla zagranicznej ambasady mającej swoją siedzibę w Stolicy Apostolskiej.
  • target=CD dla zagranicznej ambasady mającej swoją siedzibę w Demokratycznej Republice Konga.
  • target=UN dla zagranicznej ambasady mającej swoją siedzibę przy ONZ.

Wiele wartości

Gdy misja dyplomatyczna jest akredytowana w więcej niż jednym państwie stosujemy średnik jako separator wielu wartości.

Zobacz też

Uwaga

Te same kody krajów zgodnie z ISO 3166-1 alpha-2 są również używane w połączeniu z addr:country=*.