Pl:Key:diplomatic

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg diplomatic
Diplomatic.svg
Opis
Określa charakter placówki dyplomatycznej. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 9
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

diplomatic=* - stosowany do określenia charakteru placówki dyplomatycznej oznaczonej tagiem office=diplomatic.

Pomaga rozróżnić różne rodzaje instytucji dyplomatycznych, takich jak: ambasady, konsulaty, wysokie komisje, rezydencje ambasadorów i innych placówek dyplomatycznych.

Wartości

W zatwierdzonej propozycji wskazano 3 wartości tego tagu:

Tag Opis
diplomatic=embassy "Ambasada" lub misja dyplomatyczna jest oficjalną reprezentacją innego kraju lub instytucji wielonarodowej (takiej jak "Organizacja Narodów Zjednoczonych" lub "Unia Europejska") w innym kraju. Ambasady najprawdopodobniej będą znajdować się w stolicy kraju przyjmującego. Służą przede wszystkim celom dyplomatycznym i politycznym, a na ich czele stoi ambasador. W wielu przypadkach, choć niekoniecznie, ambasady będą miały również sekcję konsularną odpowiedzialną za rozpatrywanie wniosków wizowych, paszportów i tym podobnych.
diplomatic=consulate "Konsulaty" nie przyjmują zadań dyplomatycznych i służą bardziej celowi administracyjnemu. Ich głównym celem jest dostarczanie usług swoim obywatelom. Konsulaty mogą być liczniejsze niż misje dyplomatyczne i mogą być w różnych miastach kraju przyjmującego.
diplomatic=liaison Do tej kategorii zaliczają się biura rządowe nieposiadające statusu ambasady ani konsulatu. Ta kategoria obejmuje również urzędy władz lokalnych poza granicami.

Dodatkowe szczegóły powinny być wpisane w odpowiednim kluczu embassy=*, consulate=* albo liaison=*.

Przestarzałe wartości

Przed przegłosowaniem propozycji używano również innych wartości do dokładniejszego określenia typu placówki. Te wartości powinny być zastąpione nowym tagowaniem.

Tag Komentarz Rekomendacja
diplomatic=permanent_mission "Stała misja" oznacza misję dyplomatyczną danego kraju do wielonarodowej organizacji, takiej jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, OBWE lub Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Misje akredytowane, w szczególności, w Unii Europejskiej są często określane jako "stałe przedstawicielstwa". Niemniej jednak powinny one być oznaczone tagami diplomatic=permanent_mission, ponieważ działają w ten sam sposób, co inne instytucje tego rodzaju. ! Przestarzały
diplomatic=delegation "Delegacja" używana jest przede wszystkim w misjach dyplomatycznych "Unii Europejskiej" w obcym kraju. ! Przestarzały
diplomatic=high_commission "Wysoka komisja" to misja dyplomatyczna jednego rządu Wspólnoty/Federacji wobec drugiego. ! Przestarzały
diplomatic=ambassadors_residence Miejsce zamieszkania szefa misji dyplomatycznej. ! Przestarzały
diplomatic=non_diplomatic Biuro "nie-dyplomatyczne" jest reprezentacją nieuznawanego państwa lub rządu lub terytorium, które nie twierdzi, że jest suwerennym państwem. Nie mają oficjalnego statusu dyplomatycznego określonego przez Konwencję Wiedeńską. Przykładem może być "Reprezentacja Republiki Tatarstanu" w Moskwie lub "Przedstawicielstwo w Somalilandzie" w różnych krajach. Takie urzędy przyjmują niektóre funkcje konsularne w placówkach dyplomatycznych, ale mimo to są misjami nie dyplomatycznymi. ! Przestarzały

Dodatkowe tagi

Dodatkowe tagi odnoszące się do placówek dyplomatycznych są opisane na stronie tagu office=diplomatic.

Uwagi

Nie używaj diplomatic=* bez tagu office=diplomatic!

O ile to możliwe można oznaczać zarówno oficjalną nazwę, jak i krótką nazwę zwyczajową.

  • name=Embassy of the Republic of Lithuania
  • short_name=Lithuanian embassy

Stosowanie połączenia name=* i official_name=* również jest w porządku.

Zobacz też