Pl:Tag:amenity=embassy

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

exclamation mark

Ten sposób tagowania został oznaczony jako dezaprobowany. Zalecany zamiennik to: office=diplomatic + diplomatic=embassy.
Powód jest udokumentowany na stronie pl:Dezaprobowane znaczniki. Nadal można stosować ten tag, ponieważ w OpenStreetMap nie ma zakazanych tagów.
Pod żadnym pozorem nie wolno automatycznie zmieniać dezaprobowanych znaczników na coś innego w bazie danych na dużą skalę, nie stosując się do automated edits code of conduct. Każda z tych zmian zostanie cofnięta.
Public-images-osm logo.svg amenity = embassy
(udogodnienie = ambasada)
Palais Metternich2.jpg
Opis
Reprezentacja kraju w innym kraju. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: Udogodnienia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: dezaprobowany

amenity=embassy - dawniej służył do oznaczenia ambasad i konsulatów, ale także rezydencji ambasadorów i innych placówek dyplomatycznych.

Opis obiektu

 Misja dyplomatyczna jest oficjalnym przedstawicielem kraju w innym kraju (na przykład w stolicy).

Tagowanie

Tag Notes
name=* Nazwa ambasady w języku lokalnym, np. „Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie“ dla ambasady brytyjskiej w Polsce.

Możemy dodawać nazwy w innych językach, używając sufiksu w kluczu name:lg=*, gdzie lg jest kodem języka o tej nazwie (name:lg=British Embassy in Warsaw) (należy tylko dodać oficjalne nazwy, a nie nieoficjalne tłumaczenia).
Zobacz także Multilingual names.

alt_name=* Ponieważ oficjalne nazwy mogą czasami być trudne i nieporęczne, należy rozważyć dodanie potocznej nazwy, takiej jak "Ambasada brytyjska" korzystając z tagu alt_name=*. Taka alternatywna nazwa pomaga użytkownikom pobrać żądane informacje z bazy danych.
diplomatic=* Określa charakter placówki dyplomatycznej (np. ambasada, konsulat, rezydencja ambasadora itp.).
country=* Reprezentowany kraj, stosujemy ISO 3166-1 alpha-2 country code (duże, szczegóły poniżej).
target=* Państwo przyjmujące misję dyplomatyczną, stosujemy ISO 3166-1 alpha-2 country code (duże, szczegóły poniżej).

Na przykład: target=DE dla zagranicznej ambasady w Republice Federalnej Niemiec.

Rendering

Uwagi

Aby dodać kod kraju, należy go oznaczyć tagiem country=<ISO 3166-1 alpha-2 kod kraju> (lista wszystkich kodów krajów na Wikipedii). Na przykład dla brytyjskiej ambasady w Stanach Zjednoczonych użyjemy country=GB (używamy dużych liter, małe litery są dla kodów językowych).

Rodzaje ambasad

Ambasady są określone przez traktat międzynarodowy, w szczególności Konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych.
Rodzaje ambasad to:

  • Biuro Ambasady Oddziału
  • Ambasada (dwustronna misja dyplomatyczna)
  • Wysoka Komisja (między dwoma członkami Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, np. Indiami i Zjednoczonym Królestwem)
  • Legation (przestarzałe; none left)
  • Misja (ambasada do lub wysłana przez organizację wielostronną, np. do lub z Organizacji Narodów Zjednoczonych)
  • Nunciature (misja dyplomatyczna Watykanu)

Taką misję dyplomatyczną kieruje "chief of mission" lub "head of mission" mający status ambasadora. Szef nuncjatury jest nazywany "Nuncjuszem" a szef wysokiej komisji nazywany jest "Wysokim Komisarzem", ale cieszą się statusem i przywilejami ambasadora. Legation, gdy istniały, kierowane były przez rezydentów, niższą rangą dyplomatyczną niż ambasador.

Istnieją dwa dodatkowe rodzaje misji dyplomatycznych o niższym statusie niż ambasada:

  • Sekcja zainteresowań
  • Biuro łącznikowe

Podczas gdy zagraniczni dyplomaci przydzieleni do takich misji korzystają z pełnych immunitetów dyplomatycznych i przywilejów, same misje nie są ściśle uznawane za ambasady, a szefowie takich misji nie są nazywani ambasadorami. Jednak w OSM misje takie powinny być oznaczone odpowiednio amenity=embassy, diplomatic=interests_section i diplomatic=liaison_office

Biuro ambasady oddziałowej to biuro w mieście innym niż stolica, które nie oferuje usług konsularnych i dlatego nie można go określić jako konsulat. Są to stosunkowo rzadkie przypadki.

Biura reprezentujące interesy kraju, które nie są dyplomatyczne, nie powinny być oznaczane jako ambasady. Przykładem tego jest amerykański instytut na Tajwanie. Takie biura nie mają statusu dyplomatycznego, a ich ekspatrianci używają paszportów turystycznych, a nie paszportów dyplomatycznych. Takie biura są najlepiej oznakowane jako office=ngo, ponieważ, chociaż są finansowane przez ich rządy, nie są prawnie i praktycznie urzędami rządowymi.

Zobacz też