Cs:Tag:site_type=fortification

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg site_type = fortification
Multivallate Ringfort at Rathrar (Rathbarna Enclosure Complex), Co Roscommon, Ireland.jpg
Popis
Archeologické naleziště dávného opevnění, kde jsou zbylé příkopy nebo valy. Edit or translate this description.
Vykreslování v openstreetmap-carto
Archaeological-site-16.svg
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Wikidata

 Opevnění - archeologické naleziště, kde jsou zde zbylé příkopy nebo valy. Tyto vojenské stavby nebo budovy byly navrženy pro obranu území ve válce a také pro upevnění vlády v oblasti v časech míru.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel na střed objektu, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu objektu.

Označte značkami:

Vhodné kombinace

  • wikipedia=* - odkaz na článek na Wikipedii o tomto objektu
  • wikidata=* - identifikátor Wikidat o tomto konkrétním objektu
  • historic:civilization=* (nebo i konkrétnější podznačky) - civilizace (kultura), která objekt původně vytvořila
  • tourism=attraction - je-li to turistická atrakce
  • heritage=* - pokud je registrován oficiální památkovou organizací

Viz také