Pl:Tag:site_type=fortification

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg site_type = fortification
(rodzaj stanowiska= fortifikacja)
Multivallate Ringfort at Rathrar (Rathbarna Enclosure Complex), Co Roscommon, Ireland.jpg
Opis
Stanowisko archeologiczne wykonane z kamiennych murów (fortyfikacja). Edit or translate this description.
Odwzorowanie w openstreetmap-carto
Archaeological-site-16.svg
Grupa: Historia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Wikidane
Status: w użyciu

site_type=fortification - służy do oznaczenia położenia stanowiska archeologiczne wykonanego z murów ziemnych i kamiennych murów.

Opis obiektu

Fortyfikacja

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest stanowisko archeologiczne lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag site_type=fortification oraz:

Przydatne tagi

Zobacz też