Pl:Key:fortification_type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg fortification_type
(rodzaj fortifikacji)
Kostolec-hradisko.jpg
Opis
Rodzaj fortyfikacji. Edit or translate this description.
Grupa: Historia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

fortification_type=* - służy do dadatkowego oznaczenia rodzaju fortyfikacji.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest fortyfikacja lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag fortification_type=* oraz:

Wartości

Inne nieudokumentowane wartości

Przykłady

Możliwe błędy

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!