Pl:Key:fortification_type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg fortification_type
(rodzaj fortifikacji)
Kostolec-hradisko.jpg
Opis
Rodzaj fortyfikacji. Edit or translate this description.
Grupa: Historia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Wikidane
Status: w użyciu

fortification_type=* - służy do dadatkowego oznaczenia rodzaju fortyfikacji.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest fortyfikacja lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag fortification_type=* oraz:

Wartości

Inne nieudokumentowane wartości

Przykłady