Cs:Tag:religion=christian

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg religion = christian
Christian-16.svg
Popis
Označuje náboženský objekt (např. kostel) jako křesťanský Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Christian-16.svg
Skupina: Náboženství
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Tato značka se přidává ke kostelům, katedrálám, kaplím, hřbitovům atd., které jsou  křesťanské.

Vhodné kombinace

Nezapomeňte spolu s touto značkou použít nějakou hlavní značku, např. místo modliteb amenity=place_of_worship nebo hřbitov landuse=cemetery. Na její stránce pak najdete další značky, které můžete vhodně kombinovat, ale také...

Denominace

Značka denomination=* popisuje náboženský směr křesťanství tohoto kostela/kaple/hřbitova. Níže je spousta možných hodnot. Hlavními hodnotami jsou catholic, roman_catholic, baptist a orthodox.

Znáte-li tyto podrobnosti, přidejte je, ale uvědomte si, že již samotná značka religion=christian je velmi užitečná jako širší klasifikace náboženství, i když nezjistíte konkrétní denominaci.


Církve a ceremoniály v unii s katolickou církví
denomination=catholic  Katolická církev (i když v katolické církvi nejsou denominace, znáte-li ritus, použijte konkrétně denomination=roman_catholic, denomination=greek_catholic, nebo jiné)
denomination=armenian_catholic  Arménská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=chaldean_catholic  Chaldejská katolická církev (církve v unii s katolickou církví)
denomination=coptic_catholic  Koptská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=eritrean_catholic  Eritrejská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=ethiopian_catholic  Etiopská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=greek_catholic Eastern Catholic Church — including many liturgical traditions, each one of having its own churches. They have the Byzantine Rite in common.}
denomination=hungarian_greek_catholic  Maďarská řeckokatolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=maronite  Maronitská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=polish_catholic  Polish Catholic Church(en)
denomination=polish_national_catholic  Polish National Catholic Church(en)
denomination=roman_catholic  Římskokatolická církev (převažující spolu s denomination=protestant v německy mluvících zemích)
denomination=romanian_catholic  Romanian Catholic Church(en) (církev v unii s katolickou církví)
denomination=ukrainian_greek_catholic  Ukrajinská řeckokatolická církev (církev v unii s katolickou církví)
Pravoslavné církve
denomination=orthodox  Pravoslaví
denomination=armenian_apostolic  Arménská apoštolská církev
denomination=eritrean_orthodox  Eritrejská pravoslavná církev
denomination=ethiopian_orthodox  Etiopská pravoslavná církev
denomination=coptic_orthodox  Koptská pravoslavná církev
denomination=greek_orthodox  Řecká pravoslavná církev
denomination=old_believers Russian Old Believers ( Starověrci)
denomination=romanian_orthodox  Rumunská pravoslavná církev
denomination=russian_orthodox  Ruská pravoslavná církev
denomination=serbian_orthodox  Srbská pravoslavná církev
Protestantské a reformované církve
denomination=adventist  Adventisté sedmého dne (ne všechny adventistické církve jsou adventisty sedmého dne).
denomination=alliance  Christian and Missionary Alliance(en)
denomination=anglican (Anglikánské církve by obecně měly používat tuto značku, včetně církve Anglie, církve Irska, episkopální církve v USA)
denomination=apostolic_faith  Apostolic Faith Church(en) (Povšimněte si, že existují různé denominace s velmi podobnými názvy.)
denomination=baptist  Baptismus
denomination=catholic_apostolic  Catholic Apostolic Church(en)
denomination=christian_community  Obec křesťanů
denomination=church_of_god_in_christ  Church of God in Christ(en)
denomination=church_of_scotland  Skotská církev
denomination=church_of_sweden  Švédská církev
denomination=churches_of_christ  Churches of Christ(en)
denomination=czechoslovak_hussite  Církev československá husitská
denomination=disciples_of_christ  Christian Church (Disciples of Christ)(en)
denomination=dutch_reformed (zahrnuje NGK a podobné církve v Jižní Africe)
denomination=episcopal (episkopální církev v USA je v podstatě severoamerický název anglikánské církve)
denomination=evangelical (poznámka pro německy mluvící: toto NENÍ stejné jako německý "evangelisch", pro to použijte, prosím, denomination=protestant)
denomination=evangelical_covenant  Evangelical Covenant Church(en)
denomination=evangelical_free_church_of_america  Evangelical Free Church of America(en) (EFCA)
denomination=exclusive_brethren  Exclusive Brethren(en)
denomination=kimbanguist  Kimbanguismus
denomination=living_waters_church Církev živoucích vod
denomination=lutheran  Luteránství
denomination=mission_covenant_church_of_sweden Mission Covenant Church of Sweden ( Mission Covenant Church of Sweden(en))
denomination=mennonite  Mennonité
denomination=methodist  Metodismus (viz také níže United Methodist)
denomination=moravian  Moravští bratři
denomination=mormon  Mormoni (Povšimněte si, že je upřednostňovaný celý název před mormon, lds nebo latter_day_saint (Wikipedia(en) a Style Guide(en)), ale značení the_church_of_jesus_christ_of_latter-day_saints je hodně dlouhé. Viz diskusi.
denomination=nazarene Church of the Nazarene nazarene.org(en)  Church of the Nazarene(en)
denomination=new_frontiers  Newfrontiers(en)
denomination=pentecostal  Letniční hnutí
denomination=pkn  Protestant Church in the Netherlands(en), holandské spojení reformované a luteránské církve
denomination=presbyterian  Presbyteriáni
denomination=protestant převažující spolu s denomination=roman_catholic v německy mluvících zemích
denomination=quaker (důležité pro zmapování nikoliv církve, ale "Friends Meeting House")
denomination=reformed Kalvinismus ( reformovaný)
denomination=salvation_army  Armáda spásy
denomination=seventh_day_adventist Povšimněte si, že  podle Wikipedie, ne všechny adventistické církve jsou adventisty sedmého dne. Tuto značku používejte jen pro církve, které jsou jistě adventisty sedmého dne.
denomination=unitarian  Unitarianism
denomination=united  Sjednocená církev Kanady
denomination=united_free_church_of_scotland  United Free Church of Scotland(en)
denomination=united_reformed
denomination=uniting Uniting Church v Austrálii
denomination=united_methodist  Evangelická církev metodistická
denomination=united_church_of_christ  United Church of Christ(en)
Neklasifikované křesťanské denominace
denomination=nondenominational
denomination=apostolic
denomination=assemblies_of_god Assemblies of God(en)
denomination=assyrian  Asyrská církev Východu
denomination=bosnian_church  Bosnian Church
denomination=catholic_mariavite  Catholic Mariavite Church(en) (neekumenická)
denomination=charismatic  Charismatické hnutí
denomination=christ_scientist The Church of Christ, Scientist(en)
denomination=foursquare The Foursquare Church(en)
denomination=iglesia_ni_cristo  Iglesia ni Cristo(en)
denomination=jehovahs_witness  Svědkové Jehovovi
denomination=liberal_catholic  Liberal Catholic Church(en)
denomination=mariavite  Mariavitismus
denomination=old_catholic
denomination=messianic_jewish  Mesiánský judaismus
denomination=new_apostolic New apostolic Church nak.org(en)  New Apostolic Church(en)
denomination=philippine_independent  Philippine Independent Church(en), také nazývaná Aglipayan Church
denomination=spiritist  Spiritismus je spiritualistická doktrína založená na dílech Allan Kardece. Založená ve Francii v 19tém století, ale nyní má větší počet věřících jen v Brazílii.
Český překlad této šablony můžete editovat zde.