Template:Cs:Denominations/Christian

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Církve a ceremoniály v unii s katolickou církví
denomination=catholic Katolická církev (i když v katolické církvi nejsou denominace, znáte-li rituál, použijte konkrétně denomination=roman_catholic, denomination=greek_catholic, nebo jiné)
denomination=armenian_catholic Arménská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=chaldean_catholic Chaldejská katolická církev (církve v unii s katolickou církví)
denomination=coptic_catholic Koptská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=eritrean_catholic Eritrejská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=ethiopian_catholic Etiopská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=greek_catholic Eastern Catholic Church — including many liturgical traditions, each one of having its own churches. They have the Byzantine Rite in common.}
denomination=hungarian_greek_catholic Maďarská řeckokatolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=maronite Maronitská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=polish_catholic Polish Catholic Church(en)
denomination=polish_national_catholic Polish National Catholic Church(en)
denomination=roman_catholic Římskokatolická církev (převažující spolu s denomination=protestant v německy mluvících zemích)
denomination=romanian_catholic Romanian Catholic Church(en) (církev v unii s katolickou církví)
denomination=ukrainian_greek_catholic Ukrajinská řeckokatolická církev (církev v unii s katolickou církví)
Pravoslavné církve
denomination=orthodox Pravoslaví
denomination=armenian_apostolic Arménská apoštolská církev
denomination=eritrean_orthodox Eritrejská pravoslavná církev
denomination=ethiopian_orthodox Etiopská pravoslavná církev
denomination=coptic_orthodox Koptská pravoslavná církev
denomination=greek_orthodox Řecká pravoslavná církev
denomination=old_believers Russian Old Believers (Starověrci)
denomination=romanian_orthodox Rumunská pravoslavná církev
denomination=russian_orthodox Ruská pravoslavná církev
denomination=serbian_orthodox Srbská pravoslavná církev
Protestantské a reformované církve
denomination=adventist Adventisté sedmého dne (ne všechny adventistické církve jsou adventisty sedmého dne).
denomination=alliance Christian and Missionary Alliance(en)
denomination=anglican (Anglicistické církve by obecně měly používat tuto značku, včetně církve Anglie, církve Irska, episkopální církve v USA)
denomination=apostolic_faith Apostolic Faith Church(en) (Povšimněte si, že existují různé denominace s velmi podobnými názvy.)
denomination=baptist Baptismus
denomination=catholic_apostolic Catholic Apostolic Church(en)
denomination=christian_community Obec křesťanů
denomination=church_of_god_in_christ Church of God in Christ(en)
denomination=church_of_scotland Skotská církev
denomination=church_of_sweden Švédská církev
denomination=churches_of_christ Churches of Christ(en)
denomination=czechoslovak_hussite Církev československá husitská
denomination=disciples_of_christ Christian Church (Disciples of Christ)(en)
denomination=dutch_reformed (zahrnuje NGK a podobné církve v Jižní Africe)
denomination=episcopal (episkopální církev v USA je v podstatě severoamerický název anglikánské církve)
denomination=evangelical (poznámka pro německy mluvící: toto NENÍ stejné jako německý "evangelisch", pro to použijte, prosím, denomination=protestant)
denomination=evangelical_covenant Evangelical Covenant Church(en)
denomination=evangelical_free_church_of_america Evangelical Free Church of America(en) (EFCA)
denomination=exclusive_brethren Exclusive Brethren(en)
denomination=kimbanguist Kimbanguismus
denomination=living_waters_church Církev živoucích vod
denomination=lutheran Luteránství
denomination=mission_covenant_church_of_sweden Mission Covenant Church of Sweden (Mission Covenant Church of Sweden(en))
denomination=mennonite Mennonité
denomination=methodist Metodismus (viz také níže United Methodist)
denomination=moravian Moravští bratři
denomination=mormon Mormoni (Povšimněte si, že je upřednostňovaný celý název před mormon, lds nebo latter_day_saint (Wikipedia(en) a Style Guide(en)), ale značení the_church_of_jesus_christ_of_latter-day_saints je hodně dlouhé. Viz diskusi.
denomination=nazarene Church of the Nazarene nazarene.org(en) Church of the Nazarene(en)
denomination=new_frontiers Newfrontiers(en)
denomination=pentecostal Letniční hnutí
denomination=pkn Protestant Church in the Netherlands(en), holandské spojení reformované a luteránské církve
denomination=presbyterian Presbyteriáni
denomination=protestant převažující spolu s denomination=roman_catholic v německy mluvících zemích
denomination=quaker (důležité pro zmapování nikoliv církve, ale "Friends Meeting House")
denomination=reformed Kalvinismus (reformovaný)
denomination=salvation_army Armáda spásy
denomination=seventh_day_adventist Povšimněte si, že podle Wikipedie, ne všechny adventistické církve jsou adventisty sedmého dne. Tuto značku používejte jen pro církve, které jsou jistě adventisty sedmého dne.
denomination=united Sjednocená církev Kanady
denomination=united_free_church_of_scotland United Free Church of Scotland(en)
denomination=united_reformed
denomination=uniting Uniting Church v Austrálii
denomination=united_methodist Evangelická církev metodistická
denomination=united_church_of_christ United Church of Christ(en)
Neklasifikované křesťanské denominace
denomination=nondenominational
denomination=apostolic
denomination=assemblies_of_god Assemblies of God(en)
denomination=assyrian Asyrská církev Východu
denomination=catholic_mariavite Catholic Mariavite Church(en) (neekumenická)
denomination=charismatic Charismatické hnutí
denomination=christ_scientist The Church of Christ, Scientist(en)
denomination=foursquare The Foursquare Church(en)
denomination=iglesia_ni_cristo Iglesia ni Cristo(en)
denomination=jehovahs_witness Svědkové Jehovovi
denomination=liberal_catholic Liberal Catholic Church(en)
denomination=mariavite Mariavitismus
denomination=old_catholic
denomination=messianic_jewish Mesiánský judaismus
denomination=new_apostolic New apostolic Church nak.org(en) New Apostolic Church(en)
denomination=philippine_independent Philippine Independent Church(en), také nazývaná Aglipayan Church
denomination=spiritist Spiritismus je spiritualistická doktrína založená na dílech Allan Kardece. Založená ve Francii v 19tém století, ale nyní má větší počet věřících jen v Brazílii.
Český překlad této šablony můžete editovat zde.